Aktualny MPZP - UCHWAŁA Nr 1440/XLVIII/2010 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna dla obszaru ograniczonego ulicami: Armii Krajowej, Chyliczkowską od wschodu i od południowego wschodu granicą administracyjną miasta (obszar D9, D10, D11, D12, D13, D14, D15, D16).

ZMIANA MPZP - Piaseczno (44) - Nr uchwały 391/XVI/2019 - UiA.ZP.6721.15.2019.DK

Link do mapy z lokalizacją przystąpienia [pokaż na mapie]

Przystąpienie do ZMIANY MPZP - Piaseczno - Nr uchwały 391/XVI/2019

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia ZMIANY MPZP dla miejscowości Piaseczno - UiA.ZP.6721.15.2019.DK

Zmiana przystąpienia do ZMIANY MPZP - Nr uchwały 915/XLVI/2021

 

Odstąpienie od Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko:

Obwieszczenie [kliknij tutaj aby pobać]

Link do obwieszczenia na BIP [kliknij tutaj]