W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Wyszukiwarka obwieszczeń

Znak sprawy: Obwieszczenie o przyjęciu MPZP w miejscowościach: Piaseczno, Runów, Żabieniec, Orzeszyn
Znak sprawy Obwieszczenie o przyjęciu MPZP w miejscowościach: Piaseczno, Runów, Żabieniec, Orzeszyn
Rodzaj dokumentu zatwierdzenie
Data ważności ogłoszenia
Opis Piaseczno, 28 września 2023 r. BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIASECZNO   OBWIESZCZENIE o przyjęciu dokumentów wymagających udziału społeczeństwa oraz możliwości zapoznania się z ich treścią   Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie...
Znak sprawy: Obwieszczenie - wyłożenie projektu zmiany MPZP 1340/XLIV/2010 - SUW PWiK
Znak sprawy Obwieszczenie - wyłożenie projektu zmiany MPZP 1340/XLIV/2010 - SUW PWiK
Znak pisma UiA.6721.4.1.2023_SUW PWiK
Rodzaj dokumentu wyłożenie projektu do publicznego wglądu
Data ważności ogłoszenia
Opis UiA.6721.4.1.2023.DK Piaseczno 15 listopada 2023 r.     O B W I E  S Z C Z E N I E   o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1340/XLIV/2010 z dnia 24.02.2010 r. (Dz .Urz. Woj. Maz. Nr 96 poz. 1717 z...
Znak sprawy: RSR.6220.13.2023.WD.19
Znak sprawy RSR.6220.13.2023.WD.19
Rodzaj dokumentu inne
Data ważności ogłoszenia
Opis obwieszczenie Wójta Gminy Lesznowola o przystąpieniu do oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch budynków przemysłowo-magazynowych z zapleczami socjalno-biurowymi i infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Łazy na działce o nr. ew. 46/41 obręb PGR i Radiostacja Łazy
Znak sprawy: o wszczęciu postępowania administracyjnego WA.ZUZ.6.4210.670.2023.MWL
Znak sprawy o wszczęciu postępowania administracyjnego WA.ZUZ.6.4210.670.2023.MWL
Znak pisma WA.ZUZ.6.4210.670.2023.MWL
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Opis Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: 1. Likwidację przekroczenia napowietrznego rzeki jeziorki gazociągiem DN400 w rurze osłonowej DN600 na dz. nr 17 obręb Pólko PGR (141804_5.0031), gm. Piaseczno - gm.wiejska oraz dz. nr 4, obręb 28 (141804_4.0028), gm. Piaseczno - miasto,...
Znak sprawy: o wydaniu pozwolenia na budowę ARB.6740.809.2023.GM
Znak sprawy o wydaniu pozwolenia na budowę ARB.6740.809.2023.GM
Znak pisma ARB.6740.809.2023.GM
Rodzaj dokumentu decyzja
Data ważności ogłoszenia
Opis Pozwolenia na budowę sieci wodociągowych magistralnych i rozdzielczych, odcinków sieci kanalizacyjnej, betonowych komór pomiarowych oraz sieci kabli energetycznych w ul. Szkolnej, na odcinku od ul. Puławskiej do ul. Wojska Polskiego, w ul. Janusza Kusocińskiego oraz na terenie osiedla mieszkaniowego w Piasecznie - zadanie 2.
Znak sprawy: o wydaniu pozwolenia na budowę ARB.6740.809.2023.GM
Znak sprawy o wydaniu pozwolenia na budowę ARB.6740.809.2023.GM
Znak pisma ARB.6740.809.2023.GM
Rodzaj dokumentu decyzja
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie Starosty Piaseczyńskiego o wydaniu pozwolenia na budowę sieci wodociągowych magistralnych i rozdzielczych, odcinków sieci kanalizacyjnej, betonowych komór pomiarowych oraz sieci kabli energetycznych w ul. Szkolnej, na odcinku od ul. Puławskiej do ul. Wojska Polskiego, w ul. Janusz Kusocińskiego oraz na terenie osiedla mieszkaniowego...
Znak sprawy: OŚR.6220.12.2023.MF
Znak sprawy OŚR.6220.12.2023.MF
Rodzaj dokumentu inne
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na  budowie stacji uzdatniania wody „Energetyczna” w rejonie ul. Energetycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Piasecznie, gmina Piaseczno
Znak sprawy: o wszczęciu postępowania administracyjnego WA.ZUZ.6.4210.640.2023.AD
Znak sprawy o wszczęciu postępowania administracyjnego WA.ZUZ.6.4210.640.2023.AD
Znak pisma WA.ZUZ.6.4210.640.2023.AD
Rodzaj dokumentu inne
Data ważności ogłoszenia
Opis Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia kolejnego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Dyrektora Zarządu Zlewni w Warszawie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z dnia 27 grudnia 2019 r. o znaku WA.ZUZ.6.4210.729.2019.AZ na wprowadzenie do urządzeń kanalizacyjnych będących...
Znak sprawy: Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna OŚR.6220.5.2023.AMG/7
Znak sprawy Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna OŚR.6220.5.2023.AMG/7
Rodzaj dokumentu inne
Data ważności ogłoszenia
Opis obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna
Znak sprawy: Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna OŚR.6220.4.2023.AMG/7
Znak sprawy Obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna OŚR.6220.4.2023.AMG/7
Rodzaj dokumentu inne
Data ważności ogłoszenia
Opis obwieszczenie Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna
Znak sprawy: Zawiadomienie Wójta Gm.Lesznowola RSR.6220.15.2023.WD.11
Znak sprawy Zawiadomienie Wójta Gm.Lesznowola RSR.6220.15.2023.WD.11
Rodzaj dokumentu inne
Data ważności ogłoszenia
Opis obwieszczenie Wójta Gminy Lesznowola
Znak sprawy: OŚR.6220.5.2023.MF
Znak sprawy OŚR.6220.5.2023.MF
Rodzaj dokumentu inne
Data ważności ogłoszenia
Opis obwieszczenie że wydane zostało postanowienie wskazujące nowy termin załatwienia sprawy polegającej na wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie oczyszczalni ścieków w Wólce Kozodawskiej
Znak sprawy: OŚR.6220.2.2023.MF
Znak sprawy OŚR.6220.2.2023.MF
Rodzaj dokumentu inne
Data ważności ogłoszenia
Opis obwieszczenie, że zostało wydane postanowienie wskazujące nowy termin załatwienia sprawy polegającej na wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie centrum przetwarzania danych wraz z infrastrukturą techniczną i komunikacyjną w granicach działek ewid. 3/5, 4/8, 5/1, 5/2 w obrębie 0005 Bobrowiec, gmina Piaseczno.
Znak sprawy: OŚR.6220.8.2023.MF
Znak sprawy OŚR.6220.8.2023.MF
Rodzaj dokumentu inne
Data ważności ogłoszenia
Opis obwieszczenie o nowym terminie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej dla istniejących i projektowanych budynków w miejscowościach Kuleszówka, Antoninów i Mieszkowo oraz częściowo w miejscowościach Wola Gołkowska, Karolin, Głosków i Wólka Pracka w gminie Piaseczno w ramach zadania inwestycyjnego pn: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w msc. Kuleszówka, Antoniów i Mieszkowo w gminie Piaseczno”.
Znak sprawy: o wszczęciu postępowania administracyjnego WA.ZUZ.5.4210.783.2023.AK
Znak sprawy o wszczęciu postępowania administracyjnego WA.ZUZ.5.4210.783.2023.AK
Znak pisma WA.ZUZ.5.4210.783.2023.AK
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla inwestycji pn.: "Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od drogi krajowej nr 7 do skrzyżowania z ul. Mleczarską w Piasecznie".
Znak sprawy: UiA.6721.5.1.2023.DK, UiA.6721.8.1.2023.DK-przyst. do MPZP dla dz.7/7 obr. 13 oraz Wólki Prackiej
Znak sprawy UiA.6721.5.1.2023.DK, UiA.6721.8.1.2023.DK-przyst. do MPZP dla dz.7/7 obr. 13 oraz Wólki Prackiej
Znak pisma UiA.6721.5.1.2023.DK, UiA.6721.8.1.2023.DK
Rodzaj dokumentu przystąpienie do sporządzenia projektu
Data ważności ogłoszenia
Opis Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno 15 listopada 2023 r. OBWIESZCZENIE w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 977 ze zm.) oraz  art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy...
Znak sprawy: o wszczęciu postępowania administracyjnego WA.ZUZ.6.4210.583.2023.AL
Znak sprawy o wszczęciu postępowania administracyjnego WA.ZUZ.6.4210.583.2023.AL
Znak pisma WA.ZUZ.6.4210.583.2023.AL
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Opis Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, tj. przebudowę rowu, obejmującą: rozbiórkę w km 0+090 - 0+125 biegu rowu rurociągu betonowego o średnicy 300 mm i wykonanie na tym samym odcinku rowu, rurociągu zamiennego z rur przepustowych dwuściennych drenarskich...
Znak sprawy: Obwieszczenie UiA.6721.6.1.2023.MKR - przyst. do sporz. mpzp cz. wsi Jazgarzew oraz Wólka Kozod.
Znak sprawy Obwieszczenie UiA.6721.6.1.2023.MKR - przyst. do sporz. mpzp cz. wsi Jazgarzew oraz Wólka Kozod.
Znak pisma UiA.6721.6.1.2023.MKR
Rodzaj dokumentu przystąpienie do sporządzenia projektu
Data ważności ogłoszenia
Opis Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno UiA.6721.6.1.2023.MKR 2.10.2023 r.   OBWIESZCZENIE   o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Jazgarzew oraz Wólka Kozodawska w rejonie cmentarza   Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu...
Znak sprawy: Obwieszczenie UiA.6721.7.1.2023.MKR - przyst. do sporz. projektu MPZP części wsi Józefosław
Znak sprawy Obwieszczenie UiA.6721.7.1.2023.MKR - przyst. do sporz. projektu MPZP części wsi Józefosław
Znak pisma UiA.6721.7.1.2023.MKR
Rodzaj dokumentu przystąpienie do sporządzenia projektu
Data ważności ogłoszenia
Opis Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno UiA.6721.7.1.2023.MKR   2.10.2023 r. OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Józefosław dla terenu produkcyjnego przy ulicy Julianowskiej Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu...
Znak sprawy: o wszczęciu postępowania admnistracyjnego WA.ZUZ.6.4210.331.2023.AL
Znak sprawy o wszczęciu postępowania admnistracyjnego WA.ZUZ.6.4210.331.2023.AL
Znak pisma WA.ZUZ.6.4210.331.2023.AL
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Opis Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: - wykonanie przebudowy urządzeń melioracji wodnych, polegającej na zarurowaniu odcinka rowu melioracyjnego R-40/6, wyprofilowaniu i zabezpieczeniu geokratą dalszego jego odcinka oraz wykonaniu sączków zastępczych wzdłuż zarurowanego odcinka...
Znak sprawy: Obwieszczenie - wyłożenie projektu MPZP części wsi Bobrowiec - etap Ia
Znak sprawy Obwieszczenie - wyłożenie projektu MPZP części wsi Bobrowiec - etap Ia
Znak pisma UiA.6721.1.1.2021.AW
Rodzaj dokumentu wyłożenie projektu do publicznego wglądu
Data ważności ogłoszenia
Opis Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno 11 października 2023 r. UiA.6721.1.1.2021.AW OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Bobrowiec – etap Ia   Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (t.j...
Znak sprawy: o wszczęciu postępowania administracyjnego WA.RUZ.4210.156.2023.WP
Znak sprawy o wszczęciu postępowania administracyjnego WA.RUZ.4210.156.2023.WP
Znak pisma WA.RUZ.4210.156.2023.WP
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Opis Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie w sprawie wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego wydanego przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie PGW Wody Polskie decyzją z dnia 21.11.2018 r., znak WA.RUZ.421.277.2018 RB.
Znak sprawy: o wszczęciu postępowania administracyjnego WA.RUZ.4210.155.2023.WP
Znak sprawy o wszczęciu postępowania administracyjnego WA.RUZ.4210.155.2023.WP
Znak pisma WA.RUZ.4210.155.2023.WP
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Opis Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie w sprawie wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego wydanego przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie PGW Wody Polskie decyzją z dnia 15.06.2018 r., znak WA.RUZ.421.121.2018 RB.
Znak sprawy: OŚR.6331.15.2021.AP
Znak sprawy OŚR.6331.15.2021.AP
Rodzaj dokumentu inne
Data ważności ogłoszenia
Opis OŚR.6331.15.2021.AP                                                                                                                                          Piaseczno, dnia 25.10.2023 r.       O b w i e s z c z e n i e    Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania...
Znak sprawy: Obwieszczenie UiA.6721.9.1.2021.AW - wyłożenie projektu MPZP wsi Baszkówka - etap I
Znak sprawy Obwieszczenie UiA.6721.9.1.2021.AW - wyłożenie projektu MPZP wsi Baszkówka - etap I
Znak pisma UiA.6721.9.1.2021.AW
Rodzaj dokumentu wyłożenie projektu do publicznego wglądu
Data ważności ogłoszenia
Opis Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno 27 września 2023 r. UiA.6721.9.1.2021.AW   OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Baszkówka – etap I   Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j Dz. U. z 2023...