W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Wyszukiwarka obwieszczeń

Znak sprawy: o wszczęciu postępowania administracyjnego WW.ZUZ.4210.4.2024.AL
Znak sprawy o wszczęciu postępowania administracyjnego WW.ZUZ.4210.4.2024.AL
Znak pisma WW.ZUZ.4210.4.2024.AL
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Opis Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - wylotu wód opadowych lub roztopowych, zlokalizowanych na działce o nr ewid. 83/7 obręb 0036 Szczaki, gm. Piaseczno.
Znak sprawy: o wszczęciu postępowania admninistracyjnego WW.ZUZ.4210.37.2024.AL
Znak sprawy o wszczęciu postępowania admninistracyjnego WW.ZUZ.4210.37.2024.AL
Znak pisma WW.ZUZ.4210.37.2024.AL
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z pasa drogowego poprzez wyloty do urządzeń wodnych w ramach przedsięwzięcia p.n. "Budowa drogi gminnej (ul. Bobrowieckiej) od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2839W w Gołkowie i Bąkówce do skrzyżowania...
Znak sprawy: o przywróceniu terminu WA.ZUZ.5.4210.783.2023.AK
Znak sprawy o przywróceniu terminu WA.ZUZ.5.4210.783.2023.AK
Znak pisma WA.ZUZ.5.4210.783.2023.AK
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie o wniesieniu wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od decyzji Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Łowiczu znak:WA.ZUZ.5.4210.783.2023.AK.
Znak sprawy: o wszczęciu postępowania admnistracyjnego WW.ZUZ.4210.76.2024.PO
Znak sprawy o wszczęciu postępowania admnistracyjnego WW.ZUZ.4210.76.2024.PO
Znak pisma WW.ZUZ.4210.76.2024.PO
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Opis Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych - czterech studni chłonnych na dz. nr ew. 8/22 obręb 27 w m. Piaseczno oraz usługę wodną polegającą na odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych z terenu projektowanego pasa drogowego.
Znak sprawy: o wszczęciu postępowania administracyjnego WW.ZUZ.4210.328.2024
Znak sprawy o wszczęciu postępowania administracyjnego WW.ZUZ.4210.328.2024
Znak pisma WW.ZUZ.4210.328.2024
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Opis Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego, polegającą na zarurowaniu rowu melioracyjnego, zlokalizowanego na działkach o nr ewid. 231/13, 231/13, 235/15, obręb Siedliska, gm. Piaseczno.
Znak sprawy: o wszczęciu postępowania administracyjnego WW.ZUZ.4210.178.2024
Znak sprawy o wszczęciu postępowania administracyjnego WW.ZUZ.4210.178.2024
Znak pisma WW.ZUZ.4210.178.2024
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Opis Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych - 14 studni chłonnych oraz usługę wodną polegającą na odprowadzaniu do projektowanych urządzeń wodnych wód opadowych i roztopowych pochodzących z terenu powierzchni dachowych 7 budynków mieszkalnych jednorodzinnych...
Znak sprawy: o wszczęciu postępowania administracyjnego WW.ZUZ.4210.290.2024
Znak sprawy o wszczęciu postępowania administracyjnego WW.ZUZ.4210.290.2024
Znak pisma WW.ZUZ.4210.290.2024
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Opis Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowego obiektu budowlanego - budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze zbiornikiem na nieczystości oraz na gromadzenie ścieków, na działce o nr ew. 176/2 obręb 0035 Siedliska, gmina...
Znak sprawy: o wszczęciu postępowania administracyjnego WW.ZUZ.4210.289.2024
Znak sprawy o wszczęciu postępowania administracyjnego WW.ZUZ.4210.289.2024
Znak pisma WW.ZUZ.4210.289.2024
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Opis Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowego obiektu budowlanego - budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze zbiornikiem na nieczystości oraz na gromadzenie ścieków, na działce o nr ew. 176/9 obręb 0035 Siedliska, gmina...
Znak sprawy: o wszczęciu postępowania administracyjnego WW.ZUZ.4210.288.2024
Znak sprawy o wszczęciu postępowania administracyjnego WW.ZUZ.4210.288.2024
Znak pisma WW.ZUZ.4210.288.2024
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Opis Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowego obiektu budowlanego - budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze zbiornikiem na nieczystości oraz na gromadzenie ścieków, na działce o nr ew. 176/10 obręb 0035 Siedliska, gmina...
Znak sprawy: o wszczęciu postępowania administracyjnego WW.ZUZ.4210.287.2024
Znak sprawy o wszczęciu postępowania administracyjnego WW.ZUZ.4210.287.2024
Znak pisma WW.ZUZ.4210.287.2024
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Opis Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowego obiektu budowlanego - budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze zbiornikiem na nieczystości oraz na gromadzenie ścieków, na działce o nr ew. 176/8 obręb 0035 Siedliska, gmina...
Znak sprawy: o wszczęciu postępowania administracyjnego WW.ZUZ.4210.36.2024.KM
Znak sprawy o wszczęciu postępowania administracyjnego WW.ZUZ.4210.36.2024.KM
Znak pisma WW.ZUZ.4210.36.2024.KM
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Opis Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowego obiektu budowlanego - budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z ze zbiornikiem na nieczystości oraz gromadzenie ścieków, na działce o nr ew. 270 obręb 0035 Siedliska, gmina...
Znak sprawy: o wszczęciu postępowania administracyjnego WW.ZUZ.4210.25.2024.PO
Znak sprawy o wszczęciu postępowania administracyjnego WW.ZUZ.4210.25.2024.PO
Znak pisma WW.ZUZ.4210.25.2024.PO
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Opis Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzenia wodnego - wylotu kanalizacji deszczowej do rowu na dz. nr ew. 173/36 obręb Głosków, gm. Piaseczno oraz usługę wodną polegającą na odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych z dachu budynku projektowanym wylotem do rowu na dz. nr...
Znak sprawy: Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu MPZP wsi Chyliczki UiA.6721.4.1.2019.MKR
Znak sprawy Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu MPZP wsi Chyliczki UiA.6721.4.1.2019.MKR
Znak pisma UiA.6721.4.1.2019.MKR
Rodzaj dokumentu wyłożenie projektu do publicznego wglądu
Data ważności ogłoszenia
Opis Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno UiA.6721.4.1.2019.MKR     29.04.2024 r. OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chyliczki              Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. 2023,...
Znak sprawy: Obwieszczenie - ponowne wyłożenie projektu MPZP wsi Siedliska - etap I - UiA.6721.10.1.2021.MKR
Znak sprawy Obwieszczenie - ponowne wyłożenie projektu MPZP wsi Siedliska - etap I - UiA.6721.10.1.2021.MKR
Znak pisma UiA.6721.10.1.2021.MKR
Rodzaj dokumentu wyłożenie projektu do publicznego wglądu
Data ważności ogłoszenia
Opis Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno UiA.6721.10.1.2021.MKR 27.05.2024 r.   OBWIESZCZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Siedliska - etap I Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym...
Znak sprawy: OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego miasta i gminy Piaseczno
Znak sprawy OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego miasta i gminy Piaseczno
Znak pisma UiA.6720.1.2023
Rodzaj dokumentu przystąpienie do sporządzenia projektu
Data ważności ogłoszenia
Opis Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno 5 czerwca 2024 r. UiA.6720.1.2023   OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego miasta i gminy Piaseczno   Na podstawie art. 13i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.), oraz art. 39 ust. 1 pkt...
Znak sprawy: Wyłożenie projektu MPZP części wsi Wólka Kozodawska dla obszaru dz. nr ewid. 164, 165
Znak sprawy Wyłożenie projektu MPZP części wsi Wólka Kozodawska dla obszaru dz. nr ewid. 164, 165
Znak pisma UiA.6721.7.1.2020.DK  
Rodzaj dokumentu wyłożenie projektu do publicznego wglądu
Data ważności ogłoszenia
Opis UiA.6721.7.1.2020.DK                                                                         Piaseczno 22 maja 2024 r.                                                                                    O B W I E  S Z C Z E N I E o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wólka Kozodawska...
Znak sprawy: Wyłożenie projektu MPZP wsi Baszkówka - etap I - teren usług publicznych
Znak sprawy Wyłożenie projektu MPZP wsi Baszkówka - etap I - teren usług publicznych
Znak pisma UiA.6721.9.1.2021.AW
Rodzaj dokumentu wyłożenie projektu do publicznego wglądu
Data ważności ogłoszenia
Opis Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno 22 maja 2024 r. UiA.6721.9.1.2021.AW  OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Baszkówka – etap I – teren usług publicznych Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 i art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu...
Znak sprawy: PE-I.7440.3.2024.AT
Znak sprawy PE-I.7440.3.2024.AT
Rodzaj dokumentu inne
Data ważności ogłoszenia
Opis obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego dot. zatwierdzenia projektu robót geologicznych dot. rozbudowy drogi krajowej nr 79
Znak sprawy: OŚR.6331.12.2022.AP
Znak sprawy OŚR.6331.12.2022.AP
Rodzaj dokumentu postanowienie
Data ważności ogłoszenia
Opis OŚR.6331.12.2022.AP                                                                                                                                                                                                  Piaseczno, dnia 12.06.2024 r.   P O S T A N O W I E N I E Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno, działając na podstawie art. 36 § 1 i 2...
Znak sprawy: OŚR.6220.3.2024.MF
Znak sprawy OŚR.6220.3.2024.MF
Rodzaj dokumentu inne
Data ważności ogłoszenia
Opis                                                                     Piaseczno, dn. 11.06.2024 OŚR.6220.3.2024.MF   O b w i e s z c z e n i e  Urząd Miasta i Gminy Piaseczno działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572 ze zm.) zawiadamia, że wydane zostało...
Znak sprawy: OŚR.6220.4.2024.MF
Znak sprawy OŚR.6220.4.2024.MF
Rodzaj dokumentu inne
Data ważności ogłoszenia
Opis obwieszczenie o nowym terminie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego - studni wierconej 1A KB na działce o nr ewid. 161/6 obręb: 0005 Bobrowiec gm. Piaseczno, powiat piaseczyński, woj. mazowieckie.
Znak sprawy: OŚR.6220.8.2024.MF
Znak sprawy OŚR.6220.8.2024.MF
Rodzaj dokumentu inne
Data ważności ogłoszenia
Opis obwieszczenie o  wyznaczeniu nowego terminu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji uzdatniania wody „Energetyczna” w rejonie ul. Energetycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Piasecznie, gmina Piaseczno.
Znak sprawy: OŚR.6220.2.2024.MF
Znak sprawy OŚR.6220.2.2024.MF
Rodzaj dokumentu inne
Data ważności ogłoszenia
Opis obwieszczenie o nowym terminie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego - studni wierconych nr S6 i S7 na działce o nr ewid. 81/1 obręb: 0035 Siedliska gm. Piaseczno, powiat piaseczyński, woj. mazowieckie.
Znak sprawy: Przystąpienie do sporządzenia zmiany MPZP częsci wsi Złotokłos w granicy terenu 1UO
Znak sprawy Przystąpienie do sporządzenia zmiany MPZP częsci wsi Złotokłos w granicy terenu 1UO
Znak pisma UiA.6721.1.1.2024.DK
Rodzaj dokumentu przystąpienie do sporządzenia projektu
Data ważności ogłoszenia
Opis Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno 22 maja 2024 r. UiA.6721.1.1.2024.DK OBWIESZCZENIE    w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z zastosowaniem procedury uproszczonej.   Na podstawie art. 17 pkt 1, art. 27b ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu...
Znak sprawy: OBWIESZCZENIE o ponownym wyłożeniu projektu mpzp części wsi Bobrowiec – etap Ia
Znak sprawy OBWIESZCZENIE o ponownym wyłożeniu projektu mpzp części wsi Bobrowiec – etap Ia
Znak pisma UiA.6721.1.1.2021.AW
Rodzaj dokumentu wyłożenie projektu do publicznego wglądu
Data ważności ogłoszenia
Opis Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno 24 kwietnia 2024 r. UiA.6721.1.1.2021.AW    OBWIESZCZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Bobrowiec – etap Ia   Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (t.j Dz. U....