W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Obwieszczenie UiA.6733.6.2022.AK budowa sieci gazowej dz. 38/6, 38/18, 38/19 Chyliczki

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Znak sprawy UiA.6733.6.2022.AK budowa sieci gazowej dz. 38/6, 38/18, 38/19 Chyliczki
Typ sprawy Decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego
Znak pisma UiA.6733.6.2022.AK
Rodzaj dokumentu decyzja
Data ważności ogłoszenia

                                                                             Piaseczno, dnia 2022-11-10

UiA .6733.6.2022.AK

OBWIESZCZENIE 

Niniejszym informuję, na  podstawie: art. 53 ust 1 Ustawy z dnia 27 maja 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503), że na wniosek  inwestora Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów z  dnia 16.09.2022 r., L. dz. PP.72520.2022/UA,

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu  lokalizacji  inwestycji  celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci  gazowej średniego ciśnienia  na  działkach   nr  ew. 38/6, 38/18 i 38/19,  położonych w obrębie geodezyjnym  Chyliczki,  gm.  Piaseczno,  iż   decyzją  z  dnia 10.11.2022 r. znak UiA.6733.6.2022.AK ustaliłem lokalizację inwestycji celu publicznego polegającą na budowie sieci  gazowej średniego ciśnienia  na  działkach   nr ew. 38/6, 38/18 i 38/19,  położonych w obrębie  geodezyjnym  Chyliczki,  gm. Piaseczno.
Strony, których  interesu  prawnego  lub  obowiązku  przedmiot  sprawy dotyczy,  po  zapoznaniu  się  z  tematem,  mają  prawo  wniesienia odwołania  od  decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni licząc od dnia niniejszego  obwieszczenia. (Odwołanie  od  decyzji  powinno  zawierać zarzuty  odnoszące  się  do  decyzji, określać  istotę  i  zakres  żądania będącego  przedmiotem  odwołania  oraz  wskazywać  dowody uzasadniające to żądanie).

Przedmiotowa  decyzja  znajduje  się  do  wglądu  w  godzinach  pracy Urzędu  Miasta  i  Gminy  Piaseczno  ul.  Kościuszki  5  pok. 45.
 
 
z up. Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno

mgr inż. arch. Anna Pakulińska-Attia

NACZELNIK

Wydziału Urbanistyki i Architektury

(podpisano elektronicznie)
 

 

Załączniki

Powiadom znajomego