W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Obwieszczenie UiA.6721.56.2.2015.MKR - wyłożenie MPZP Jazgarzew i Wólka Pęcherska PGR – etap II

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Znak sprawy UiA.6721.56.2.2015.MKR - wyłożenie MPZP Jazgarzew i Wólka Pęcherska PGR – etap II
Typ sprawy Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Znak pisma UiA.6721.56.2.2015.MKR
Rodzaj dokumentu wyłożenie projektu do publicznego wglądu
Data ważności ogłoszenia

14.03.2023 r

Burmistrz Miasta i Gminy

UiA.6721.56.2.2015.MKR

 

OBWIESZCZENIE

w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębach ewidencyjnych
Jazgarzew i Wólka Pęcherska PGR – etap II

 

Stosownie do art. 17 pkt 9 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2022, poz. 503 ze zm.), art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1029 ze zm.) oraz Uchwały Nr 160/VIII/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębach ewidencyjnych Jazgarzew i Wólka Pęcherska PGR, zmienionej Uchwałą Nr 863/XLIII/2021 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 22 września 2021 r., zmienionej uchwałą Nr 1190/LXI/2022 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 23 listopada 2022 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębach ewidencyjnych Jazgarzew i Wólka Pęcherska PGR – etap II wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 6 kwietnia 2023 r. do 28 kwietnia 2023 r.

Z projektem planu można zapoznać się od 6.04.2023 r. na stronie internetowej pod adresem: http://bip.piaseczno.eu/ w zakładce Planowanie przestrzenne > Projekty planów wyłożone do publicznego wglądu, a także w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5 w Piasecznie, w pokoju 32, I piętro.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5, pok. 38, I piętro w dniu 18 kwietnia 2023 r. o godz. 10.00-11.00

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może składać uwagi.
Uwagi do wyłożonego projektu planu należy składać:

1) w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno,

2) na adres Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno,

3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: urzad@piaseczno.eu oraz poprzez ePUAP: /umigpiaseczno/SkrytkaESP

Uwagi należy składać do Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno, który jest właściwym organem do rozpatrzenia uwag z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 maja 2023.

 

Jednocześnie informuję, że dane osobowe, które będą przetwarzane w trakcie prac projektowych podlegają ochronie zgodnie z informacją dostępną na stronie internetowej http://bip.piaseczno.eu/, w przewodniku interesanta, w którym znajduje się treść „klauzuli informacyjnej”

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
mgr inż. arch. Anna Pakulińska-Attia
Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury

Załączniki

Powiadom znajomego