W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Obwieszczenie UiA.6721.37.3.2017.AW - wyłożenie projektu MPZP Piaseczno centrum miasta - Etap III

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Znak sprawy Obwieszczenie UiA.6721.37.3.2017.AW - wyłożenie projektu MPZP Piaseczno centrum miasta - Etap III
Typ sprawy Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Znak pisma UiA.6721.37.3.2017.AW
Rodzaj dokumentu wyłożenie projektu do publicznego wglądu
Data ważności ogłoszenia

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno 

31 maja 2023 r.

UiA.6721.37.3.2017.AW

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczno 
dla rejonu centrum miasta – etap III

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (t.j Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.), art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) oraz uchwały Nr 1170/XXXIX/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 października 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczno dla rejonu centrum miasta, zmienionej uchwałą Nr 945/XLVII/2021 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 grudnia 2021 r.  

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

w dniach od 7 czerwca 2023 r. do 30 czerwca 2023 r.

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczno dla rejonu centrum miasta – etap III wraz z uzasadnieniem oraz prognozą oddziaływania na środowisko. Projekt planu obejmuje obszar centrum miasta między ulicami Młynarską, Zgoda, Chyliczkowską, Warszawską, Sierakowskiego wraz z przyległymi do niej terenami zabudowy poniżej rzeki Perełki, ulicami Żeromskiego, Kilińskiego, Wschodnią i jej przedłużeniem do ulicy Sienkiewicza, Czajewicza, Nadarzyńską, Kościuszki, Puławską wraz z przyległymi do niej terenami zabudowy.

Z projektem miejscowego planu można się zapoznać od 7 czerwca 2023 r. na stronie internetowej pod adresem https://bip.piaseczno.eu w zakładce Planowanie przestrzenne > Projekty planów wyłożone do publicznego wglądu, a także w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5 w pokoju nr 31. Informacje o projekcie planu można uzyskać pod numerem telefonu 22 70 17 556.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami, odbędzie się w dniu 21 czerwca 2023 r. w godzinach od 16.00 do 18.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, w pokoju nr 38.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi, należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 lipca 2023 r.:

·         w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno;

·         na adres Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno;

·         za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP: /umigpiaseczno/SkrytkaESP lub na adres email: urzad@piaseczno.eu

Jednocześnie informuję, że dane osobowe, które będą przetwarzane w trakcie prac projektowych podlegają ochronie zgodnie z informacją dostępną na stronie internetowej https://bip.piaseczno.eu, w przewodniku interesanta, w którym znajduje się treść „klauzuli informacyjnej”. 

z up. Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
mgr inż. arch. Anna Pakulińska-Attia
Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury

Załączniki

Powiadom znajomego