W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Obwieszczenie UiA.6721.36.3.2015.MKR - wyłożenie projektu MPZP Gołków - etap III

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Znak sprawy UiA.6721.36.3.2015.MKR - wyłożenie projektu MPZP Gołków - etap III
Typ sprawy Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Znak pisma UiA.6721.36.3.2015.MKR
Rodzaj dokumentu wyłożenie projektu do publicznego wglądu
Data ważności ogłoszenia

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno

UiA.6721.36.3.2015.MKR

31 sierpnia 2023 r.

 

OBWIESZCZENIE
w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu w obrębie ewidencyjnym Gołków – etap III

 

Stosownie do art. 17 pkt 9 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. 2023, poz. 977), art. 39 ust. 1 i  art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 1094 ze zm.) oraz Uchwały 132/VIII/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 13 maja 2015  r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu w obrębie ewidencyjnym Gołków, zmienionej uchwałą nr 968/XLVIII/2022 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 stycznia 2022 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu w obrębie ewidencyjnym Gołków – etap III wraz z  prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 14 września 2023 r. do 8 października 2023 r.

 

Z projektem planu można zapoznać się od 14.09.2023 r. na stronie internetowej pod adresem:  http://bip.piaseczno.eu/ w zakładce Planowanie przestrzenne > Projekty planów wyłożone do publicznego wglądu, a także w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki  5  w  Piasecznie w pokoju 68, II piętro.

Dyskusja   publiczna   nad   przyjętymi  w projekcie planu  rozwiązaniami odbędzie się w  Urzędzie  Miasta  i  Gminy  Piaseczno przy ul. Kościuszki 5, pok. 38, I piętro w  dniu 28 września 2023 r. o godz. 14.00-15.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego,  może składać uwagi.

Uwagi do wyłożonego  projektu  planu  należy składać:
1) w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, 
2) na adres Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno,
3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: urzad@piaseczno.eu oraz poprzez ePUAP: /umigpiaseczno/SkrytkaESP 

Uwagi należy składać do Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno, który jest właściwym organem do rozpatrzenia uwag z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której dotyczy,  w  nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 października 2023 r.

Jednocześnie informuję, że dane osobowe, które będą przetwarzane w trakcie prac projektowych podlegają ochronie zgodnie z informacją dostępną na stronie internetowej http://bip.piaseczno.eu/,  w przewodniku interesanta, w którym znajduje się treść „klauzuli informacyjnej”. 

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno

mgr inż. arch. Anna Pakulińska-Attia

Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury

 

 

Załączniki

Powiadom znajomego