W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Obwieszczenie Wyłożenie projektu MPZP wsi Baszkówka - etap I - teren usług publicznych

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Znak sprawy Wyłożenie projektu MPZP wsi Baszkówka - etap I - teren usług publicznych
Typ sprawy Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Znak pisma UiA.6721.9.1.2021.AW
Rodzaj dokumentu wyłożenie projektu do publicznego wglądu
Data ważności ogłoszenia

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno

22 maja 2024 r.

UiA.6721.9.1.2021.AW

 OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Baszkówka – etap I – teren usług publicznych
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 i art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (t.j Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.), w związku z art. 67 ust. 3 pkt 4 ustawy o zmianie ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym   oraz niektórych innych ustaw z dnia 7 lipca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1688) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.) oraz uchwały Nr 913/XLVI/2021 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Baszkówka, zmienionej uchwałą Nr 1400/LXXIV/2023 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 30 sierpnia 2023 r. w związku z rozstrzygnięciem nadzorczym nr WP-I.4131.85.2024 Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 kwietnia 2024 r. (Dz.Urz.Woj.Maz. z 2024 r. poz.4770),
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

w dniach od 29 maja 2024 r. do 19 czerwca 2024 r.

 projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Baszkówka – etap I – teren usług publicznych wraz z uzasadnieniem oraz prognozą oddziaływania na środowisko. 

Projekt planu obejmuje teren wsi Baszkówka u zbiegu ulic Wiśniowy Sad i Antonówki.

 Z projektem miejscowego planu można się zapoznać od 29 maja 2024 r. na stronie internetowej pod adresem https://bip.piaseczno.eu w zakładce Planowanie przestrzenne > Projekty planów wyłożone do publicznego wglądu, a także w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5 w pokoju nr 31. Informacje o projekcie planu można uzyskać pod numerem telefonu 22 70 17 556.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami, odbędzie się w dniu 13 czerwca 2024 r. w godzinach od 16.00 do 18.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, w Sali nr 38 – sala spotkań na I. piętrze.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi, należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 lipca 2024 r.:

·        w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno;

·        na adres Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno;

·        za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP: /umigpiaseczno/SkrytkaESP lub na adres email: urzad@piaseczno.eu

Jednocześnie informuję, że dane osobowe, które będą przetwarzane w trakcie prac projektowych podlegają ochronie zgodnie z informacją dostępną na stronie internetowej https://bip.piaseczno.eu, w przewodniku interesanta, w którym znajduje się treść „klauzuli informacyjnej”. 

Załączniki

Powiadom znajomego