W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Obwieszczenie Wyłożenie projektu MPZP części wsi Wólka Kozodawska dla obszaru dz. nr ewid. 164, 165

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Znak sprawy Wyłożenie projektu MPZP części wsi Wólka Kozodawska dla obszaru dz. nr ewid. 164, 165
Typ sprawy Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Znak pisma UiA.6721.7.1.2020.DK  
Rodzaj dokumentu wyłożenie projektu do publicznego wglądu
Data ważności ogłoszenia

UiA.6721.7.1.2020.DK                                                                         Piaseczno 22 maja 2024 r.                                                                                   
O B W I E  S Z C Z E N I E
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wólka Kozodawska dla obszaru działek ewidencyjnych 164, 165 sporządzanego na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 453/XIX/2020 z dnia 22 stycznia 2020 r.
Stosownie do art. 17  pkt. 9 i pkt. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.),  art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.)  oraz Uchwały Nr 453/XIX/2020 z dnia 22 stycznia 2020 r.  w dniach  od 29 maja 2024 r.  do 19 czerwca 2024 r.   w pokoju  Nr 31  Wydziału Urbanistyki i Architektury  na  I piętrze, Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki  5  w  Piasecznie, w godz. od 10:00 do 15:00.
Dyskusja   publiczna   nad   przyjętymi  w projektach  planów rozwiązaniami  odbędzie się w dniu 19 czerwca 2024 r.  w Urzędzie  Miasta  i  Gminy  Piaseczno, w sali nr 38 w godz. 16:00 – 17:00
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego,  może składać  uwagi.

Uwagi do wyłożonego projektu planu należy składać:

1)          na piśmie w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno,

2)          ustnie do protokołu w Wydziale Urbanistyki i Architektury. Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5,

3)          za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP: /umigpiaseczno/SkrytkaESP lub na adres e – mail: urzad@piaseczno.eu

Uwagi   należy   składać   do  Burmistrza   Miasta i Gminy Piaseczno, który jest organem właściwym do ich rozpatrzenia,  z podaniem  imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej  i adresu,  oznaczenia nieruchomości,  której  dotyczy,  w   nieprzekraczalnym  terminie  do dnia 03 lipca 2024 r.
z up. Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno

mgr inż. arch. Anna Pakulińska-Attia

Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury

Załączniki

Powiadom znajomego