W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Obwieszczenie UiA.ZP.6721.1.2017.WK części miasta Piaseczna

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Znak sprawy UiA.ZP.6721.1.2017.WK części miasta Piaseczna
Typ sprawy Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Rodzaj dokumentu wyłożenie projektu do publicznego wglądu
Data ważności ogłoszenia

UiA .ZP.6721. 1 .2017.WK

O G Ł O S Z E N I E

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów  miejscowych   planów  zagospodarowania przestrzennego i projektu  zmiany  miejscowego   planu  zagospodarowania przestrzennego wraz  z prognozami  oddziaływania na środowisko.

Stosownie do art. 17  pkt.10 i pkt. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t. j. Dz. U. 2016 poz. 778 ze zm.), art. 39 ust. 1 i w związku z art. 46 pkt.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2016  poz. 353 ze zmianami), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów  miejscowych   planów  zagospodarowania przestrzennego i projektu  zmiany  miejscowego   planu  zagospodarowania przestrzennego wraz  z prognozami  oddziaływania na środowisko  realizowanych  na podstawie ;

  1. uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie  Nr 1311/XLIII/2014  z dnia 12.02.2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczno obszaru ograniczonego: od północnego zachodu linią rozgraniczającą ulicy Głogowej, od północnego wschodu linią rozgraniczającą Alei Brzóz, od południa południowymi granicami działek 28 i 29 z obrębu 78 oznaczonego w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 1UO/ZL,
  2. uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie  Nr 527/XX/2016 z dnia 13.04.2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta  Piaseczna dla obszaru obejmującego  działki ozn. nr ew. 22 i 24 z obr. 16.
  3. uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie  Nr 755/XXVII/2012 z dnia 21.11.2012r, w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu    zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna obszaru ograniczonego ulicami: Geodetów, Julianowską, Okulickiego i Puławską, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1340/XLIV/2010  z dnia 24.02.2010  dla obszaru ograniczonego granicami działek ozn. nr ew. 455 i 164 z obrębu 3. Przedmiotem zmiany jest likwidacja odcinka drogi 3 KD-Dg.

w dniach  od 26  styczeń  2017 r. do 27    luty 2017 r. , w pokoju Wydziału Architektury i  Urbanistyki na półpiętrze , przy sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki  5  w  Piasecznie .


Dyskusje   publiczne   nad  rozwiązaniami przyjętymi  w wyłożonych projektach  planów  odbędą    się w  sali konferencyjnej Urzędu  Miasta  i  Gminy  Piaseczno w  dniu 31  styczeń  2017;

- od 930  do 1100  projekt mpzp części miasta Piaseczna realizowany  na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie  Nr 1311/XLIII/2014  z dnia 12.02.2014 r.

- od 1130  do 1300  projekt mpzp części miasta Piaseczna realizowany  na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie  Nr 527/XX/2016 z dnia 13.04.2016

- od 1330  do 1500 projekt zmiany  mpzp części miasta Piaseczna realizowany  na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie  Nr  755/XXVII/2012 z dnia 21.11.2012r.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym , każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego,  może składać  uwagi.

  1. Uwagi do wyłożonych projektów planów oraz zmiany planu należy składać na piśmie w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno
  2. Uwagi do wyłożonych prognoz oddziaływania na środowisko można składać:

1)      na piśmie w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno

2)      ustnie do protokołu w Wydziale Urbanistyki i Architektury. Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5,

3)      za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e – maill:

         kubiak@piaseczno.eu

Uwagi   należy   składać   do  Burmistrza   Miasta i Gminy Piaseczno, który jest organem właściwym do ich rozpatrzenia,  z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej  i adresu, oznaczenia nieruchomości,  której dotyczy,  w   nieprzekraczalnym  terminie do dnia  20. 03. 2017 rNaczelnik Urbanistyki i Architektury

Główny Architekt Miasta i Gminy Piaseczno

Powiadom znajomego