W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Obwieszczenie UiA.ZP.6721.2.2017.WK przystąpienie do dwóch MPZP fragment Piaseczna

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Znak sprawy UiA.ZP.6721.2.2017.WK przystąpienie do dwóch MPZP fragment Piaseczna
Typ sprawy Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Rodzaj dokumentu przystąpienie do sporządzenia projektu
Data ważności ogłoszenia

 UiA.ZP.6721.2.2017.WK

 

O G Ł O S Z E N I E


o przystąpieniu   do  sporządzenia zmian miejscowych planów  zagospodarowania przestrzennego.  

 

Na podstawie art. 17  pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t. j. Dz. U. 2016 poz. 778 ze zm.) art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz   o  ocenach oddziaływania na środowisko  (t. j. Dz. U. z 2013  poz. 1235 ze zmianami), zawiadamiam podjęciu przez Radę Miejską w Piasecznie:
 
  1. Uchwały Nr 820/XXIX/2016 z dnia  28.12.2016r w sprawie  W sprawie  przystąpienia  do   sporządzenia  zmiany  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna  i części wsi Żabieniec zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1120/XXXVIII/2013 z dnia 25.09.2013r. dla obszaru ograniczonego ulicami: ul. Sportową, Asfaltową, rzeką Jeziorką, granicą administracyjną wsi Siedliska, granicą wyznaczoną w odległości ok. 100 m. od ul. Łąkowej oraz ul. Rybacką i Świętojańską (DZ. URZ. WOJ.MAZ. poz. 11725 z dnia 13 .11. 2013 r) dla  terenów urbanistycznych oznaczonych w obowiązującym mpzp symbolami 1UST i 2UST. 
  2. Uchwały Nr 691/XXV/2016 z dnia  28.09.2016r w sprawie  przystąpienia  do   sporządzenia  zmiany  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna  zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr  427/XVIII/2012 z dnia 15 lutego 2012 r. dla   obszaru oznaczonego w planie symbolem 1 MN  w  granicach działek ozn nr. ew. 168, 169, 170, 171/1, 171/2, 172, 173, 174, 175, 176, 178, 179,   180/5, 180/6, 181 z obr 24.
 
Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w  pokoju  przy sali konferencyjnej (półpiętro) w Urzędzie  Miasta i Gminy Piaseczno w  Piasecznie, przy ul. Kościuszki 5. Wnioski do projektu planu, zmian planów i do prognoz oddziaływania na środowiskowo można składać w terminie 21 dni od daty opublikowania niniejszego ogłoszenia.
Wnioski do projektu planu i projektów zmian miejscowych planów  zagospodarowania przestrzennego mogą być składane:
  • w formie pisemnej w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5;
  • pocztą na adres Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno;
  • ustnie do protokołu w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5;
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e – mail kubiak@piaseczno.eu.
Wnioski należy składać do Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno, który jest organem właściwym do ich rozpatrzenia, z podaniem, imienia, nazwiska lub nazwę  jednostki organizacyjnej, adresu wnioskodawcy, przedmiotu wniosku oraz oznaczenia nieruchomości, której dotyczy.
 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
mgr inż. arch. Jacek Ryszkowski
Naczelnik Urbanistyki i Architektury
Główny Architekt Miasta i Gminy PiasecznoPowiadom znajomego