W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Obwieszczenie UiA.ZP.6721.9.2017.WR zmiana MPZP

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Znak sprawy UiA.ZP.6721.9.2017.WR zmiana MPZP części wsi Bobrowiec
Typ sprawy Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Rodzaj dokumentu przystąpienie do sporządzenia projektu
Data ważności ogłoszenia

UiA.ZP.6721.9.2017.WR                                      2017.02.22                                                                           


OGŁOSZENIE

 

w sprawie ponownego wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Bobrowiec zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej Nr 1123/XLVI/2006 z dnia 31.01.2006 r. dla terenów funkcjonalnych oznaczonych symbolami: 3.US, 20.MN/U i 34 KDW
 

Stosownie do art. 17  pkt  9 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj.  Dz. U. z 2016 r.  poz.778 ze zm.),  art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2016 poz. 353 ze zm.)  oraz Uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1148/XXXIX/2013 z dnia 23.10.2013 r. w sprawie  przystąpienia  do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Bobrowiec zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej Nr 1123/XLVI/2006 z dnia 31.01.2006 r. dla terenów funkcjonalnych oznaczonych symbolami: 3.US, 20.MN/U i 34 KDW, zawiadamiam o ponownym  wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Bobrowiec zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej Nr 1123/XLVI/2006 z dnia 31.01.2006 r. dla terenów funkcjonalnych oznaczonych symbolami: 3.US, 20.MN/U i 34 KDW wraz z prognozą oddziaływania na środowisko


w dniach od 08.03.2017 r. do 10.04.2017 r.


w pokoju nr 31, I piętro, Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki  5  w  Piasecznie w godz. od 9.00  do 15.00.

 

Dyskusja   publiczna   nad   przyjętymi  w projekcie zmiany planu  rozwiązaniami odbędzie się w  Sali Konferencyjnej Urzędu  Miasta  i  Gminy  Piaseczno


w dniu 15.03.2017 r. w  godz. 10.00-11.00

 

 Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu  miejscowego,  może składać uwagi.

Uwagi do wyłożonego  projektu zmiany planu  należy składać:

1)        na piśmie w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno;

2)       ustnie do protokołu w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5;

3)       za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: urzad@piaseczno.eu.

Uwagi należy składać do Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno, który jest właściwym organem do rozpatrzenia uwag z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której dotyczy,  w  nieprzekraczalnym terminie do dnia 02.05.2017 r.

 

 

 

Powiadom znajomego