W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Obwieszczenie UiA.ZP.6721.13.2017.WK zmiana MPZP części Piaseczna (część uchwały Nr 1340/XLIV/2010)

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Znak sprawy UiA.ZP.6721.13.2017.WK zmiana MPZP części Piaseczna (część uchwały Nr 1340/XLIV/2010)
Typ sprawy Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Rodzaj dokumentu przystąpienie do sporządzenia projektu
Data ważności ogłoszenia

 Piaseczno,  2017-06-13

UiA.ZP.6721.13.2017.WK

 

O B W I E S Z C Z E N I E


o przystąpieniu   do  sporządzenia zmiany miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego. 
 
Na podstawie art. 17  pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t. j. Dz. U. 2016 poz. 778 ze zm.) art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz   o  ocenach oddziaływania na środowisko  (t. j. Dz. U. z 2013  poz. 1235 ze zmianami), zawiadamiam podjęciu przez Radę Miejską w Piasecznie Uchwały Nr 928/XXXIII/2017
z dnia  19 kwietnia  2017 r. w sprawie przystąpienia  do   sporządzenia  zmiany  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna  zatwierdzonego Uchwałą  Rady  Miejskiej   w  Piasecznie Nr  1340/XLIV/2010 z dnia 24.02.2010 ( Dz .Urz. Woj. Maz. Nr 96  poz. 1717 z dnia 13.05.2010 r. )  w granicach  terenów urbanistycznych oznaczonych w obowiązującym mpzp symbolami; 1 P-S, 2 P-S, 3P-S/U, 4P-S/U, 5 P-S/U, 1KD-TSsp, 1U/MW, 1I-T/I-E, 2I-W, 3KD-p. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie terenów objętych zmiana planu dotyczyć będzie  zmiany przeznaczenia terenów i maksymalnej wysokości zabudowy
 
Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w  pokoju  przy sali konferencyjnej (półpiętro) w Urzędzie  Miasta i Gminy Piaseczno w  Piasecznie, przy ul. Kościuszki 5. Wnioski do projektu zmiany planu i do prognozy oddziaływania na środowiskowo można składać w terminie 21 dni od daty opublikowania niniejszego ogłoszenia.
Wnioski do  zmiany miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego mogą być składane:
  • w formie pisemnej w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5;
  • pocztą na adres Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno;
  • ustnie do protokołu w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5;
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e – mail kubiak@piaseczno.eu.
Wnioski należy składać do Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno, który jest organem właściwym do ich rozpatrzenia, z podaniem, imienia, nazwiska lub nazwę  jednostki organizacyjnej, adresu wnioskodawcy, przedmiotu wniosku oraz oznaczenia nieruchomości, której dotyczy.

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
mgr inż. arch. Anna Pakulińska-Attia
p.o. Naczelnika Urbanistyki i Architektury


Powiadom znajomego