W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Obwieszczenie UiA.ZP.6721.15.2017.WR MPZP część wsi Głosków dla działki nr ew. 96/7

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Znak sprawy UiA.ZP.6721.15.2017.WR MPZP część wsi Głosków dla działki nr ew. 96/7
Typ sprawy Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Rodzaj dokumentu przystąpienie do sporządzenia projektu
Data ważności ogłoszenia

UiA.ZP.6721.15.2017.WR

Piaseczno 2017-07-06

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cz. wsi Głosków  dla działki nr ew. 96/7  zlokalizowanej przy ulicy Czubatki na odcinku pomiędzy ulicami  Kruka i Głuszca.

            Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jednolity Dz. U. z 2016   poz. 778 ze zm.  ) oraz  art. 39 ust. 1 pkt. 1 i art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Piasecznie Uchwały nr 853/XXXI/2017 z dnia 8 lutego  2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  części wsi Głosków dla działki nr ew. 96/7  zlokalizowanej przy ulicy Czubatki na odcinku pomiędzy ulicami  Kruka i Głuszca.   Przedmiotem zmiany miejscowego planu zagospodarowania jest zmiana funkcji terenu przeznaczonego pod zabudowę  mieszkaniową  jednorodzinną  na cele oświaty, kultury i sportu(świetlica wiejska, boisko sportowe).

  Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5, pokój 31.

Wnioski do  projektu planu należy składać w terminie 21 dni od daty opublikowania niniejszego ogłoszenia.

Zainteresowani mogą składać wnioski do projektu  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

  • w formie pisemnej w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5;
  • pocztą na adres Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno;
  • ustnie do protokołu w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5;
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: rosochacki@piaseczno.eu

Wnioski należy składać do Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno, który jest organem właściwym do ich rozpatrzenia, z podaniem imienia, nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu wnioskodawcy, przedmiotu wniosku oraz oznaczenia nieruchomości, której dotyczy.


z  up.BURMISTRZA

 Miasta i Gminy Piaseczno

mgr inż. arch. Anna Pakulińska-Attia

p.o. Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury

Załączniki

Powiadom znajomego