W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Obwieszczenie UiA.M.6733.1.2017.ZP CP stacja bazowa sieci Orange Piaseczno ul. Pod Bateriami dz. nr 14 obr.74

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Znak sprawy UiA.M.6733.1.2017.ZP CP stacja bazowa sieci Orange Piaseczno ul. Pod Bateriami dz. nr 14 obr.74
Typ sprawy Decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego
Rodzaj dokumentu postanowienie
Data ważności ogłoszenia

UiA.M.6733.1.2017.ZP                                                                                          Piaseczno dnia 21-07-2017r.


O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie: Art. 97 §1 pkt 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257) w związku z Art. 58.1 ustawy z dnia 27 maja 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z dnia 11 maja 2017 r. poz. 1073 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno, postanowieniem z dnia 2017-07-21 zawiesił z urzędu postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej sieci Orange na działce nr ewid. 14 w obrębie 74 położonej przy ul. Pod Bateriami 45 w Piasecznie dla ORANGE POLSKA S.A.  Al Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa.
Zawiesza sie postępowanie w w/w sprawie na okres 12 miesięcy od dnia złożenia wniosku, tj. od dnia 9 czerwca 2017 r.
Zgodnie z art 103 Kpa zawieszenie postępowania wstrzymuje bieg terminów przewidzianych w kodeksie.
Na postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Kielecka 44, za moim pośrednictwem, w terminie14 dni licząc od dnia niniejszego obwieszczenia.

z up. Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
mgr inż. arch. Anna Pakulińska-Attia
p.o. Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury
 

Powiadom znajomego