W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Obwieszczenie UiA.G.6733.15.2017.HD CP linia energet. Jazgarzew dz.nr 151, 402/3, 402/4

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Znak sprawy UiA.G.6733.15.2017.HD CP linia energet. Jazgarzew dz.nr 151, 402/3, 402/4
Typ sprawy Decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia

 

Piaseczno dnia 2017-07-28

 

UiA.G.6733.15.2017.HD


O B W I E S Z C Z E N I E

 Niniejszym informuję, na podstawie: art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 maja 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1073), że na wniosek inwestora:            PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, z dnia 2017-07-04, L.dz. 1116157/UA, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowych SN, nn, stacji transformatorowej, słupów na działkach nr ew.: 151, 402/3, 402/4 położonych w obrębie geodezyjnym Jazgarzew, gm. Piaseczno.
Jednocześnie informuje się, że zgodnie z art. 10 Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), organ administracji publicznej zobowiązany jest zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
W związku z powyższym informuje się, że strony mogą w terminie 7 dni od daty niniejszego obwieszczenia zapoznać się ze złożonymi w sprawie materiałami oraz przedstawić swoje ewentualne uwagi i zastrzeżenia w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno
ul. Kościuszki 5 (pok. 47).

z up. Burmistrza
Miasta i Gminy Piaseczno
mgr inż. arch. Anna Pakulińska-Attia
p.o. Naczelnik
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Powiadom znajomego