W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Obwieszczenie UiA.ZP.6721.23.2017.WK zatwierdzenie MPZP części miasta Piaseczno

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Znak sprawy UiA.ZP.6721.23.2017.WK zatwierdzenie MPZP części miasta Piaseczno
Typ sprawy Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Rodzaj dokumentu zatwierdzenie
Data ważności ogłoszenia

22-08-2017

UiA.ZP.6721. 23 .2017.WK

O G Ł O S Z E  N I E


Stosownie do art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska zawiadamiam o podjęciu Uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr  1047/XXXVI/2017 z dnia 5 lipca 2017 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna dla obszaru ograniczonego od zachodu terenami  kolei Warszawa – Radom, od północy północną linią rozgraniczającą drogi KUL, od wschodu osią ulicy Czajewicza, od południa północną linią rozgraniczającą Al. Kalin – część I.
Możliwość zapoznania się treścią przyjętego dokumentu: BiP Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno www.piaseczno.eu i Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, Wydział Urbanistyki i Architektury,                  ul. Kościuszki  5, Piaseczno
 
Uzasadnienie
Zgodnie  z  art. 14 ust.  ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. Rada Miejska w Piasecznie podjęła Uchwałę Nr 619/XXIV/2012 z dnia 22 sierpnia 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna dla obszaru ograniczonego od zachodu terenami  kolei Warszawa – Radom, od północy północną linią rozgraniczającą drogi KUL, od wschodu osią ulicy Czajewicza, od południa północną linią rozgraniczającą Al. Kalin  zmienioną Uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1046/XXXVI/2017 z dnia  5 lipca 2017 w sprawie sposobu wykonania uchwały Nr 619/XXIV/2012 z dnia 22 sierpnia 2012 r.
Zgodnie wymogami ustawowymi podano do wiadomości informację o udziale społeczeństwa w postępowaniu;
  1. ogłoszono w prasie lokalnej , poprzez obwieszczenia  oraz na stronie internetowej  Miasta  i Gminy Piaseczno www.piaseczno.eu  o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia  planu  i możliwościach składania wniosków do  realizowanego projektu planu w terminie 21 od dnia ogłoszenia . W terminie  wskazanym w obwieszczeniach  i ogłoszeniach  w postępowaniu zbierania wniosków nie zgłoszono wniosków.
  2. ogłoszono w prasie lokalnej , poprzez obwieszczenia oraz na stronie internetowej  Miasta  i Gminy Piaseczno www.piaseczno.eu  o  wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu i możliwości składania uwag do projektu planu .  W terminie  wskazanym w obwieszczeniach   i ogłoszeniach w postępowaniu zbierania uwag  nie zgłoszono uwag do zatwierdzonego planu,
  3. Po przeprowadzeniu procedury planistycznej zgodnie z art. 17 w/w ustawy podjęto przedmiotową uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 
Podsumowanie
Przy opracowywaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego   analizowano możliwości rozwiązań alternatywnych. Podstawą sformułowania zasad zagospodarowania terenu w planie była gruntowna analiza występujących uwarunkowań , w tym stanu środowiska. W realizowanym  planie  zapewniono warunki do ochrony środowiska. Projekt w/w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  części miasta Piaseczno wraz z prognozą oddziaływania na środowisko  został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Skutki ustaleń planu nie będą miały zasięgu transgranicznego.
Ustalenia w/w planu pozwalają na realizację założeń polityki przestrzennej miasta i gminy Piaseczno określonej w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Zastosowanie zasad zawartych w ustaleniach planu pozwoli na rozwój miasta Piaseczna w przyszłości z zachowaniem zasad ładu przestrzennego. 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
mgr inż. arch. Anna Pakulińska-Attia
p.o.Naczelnik
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Powiadom znajomego