W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Obwieszczenie UiA.G.6733.21.2017.AK CP linie kablowe SN i nN Runów, Wólka Pracka,Złotokłos

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Znak sprawy UiA.G.6733.21.2017.AK CP linie kablowe SN i nN Runów, Wólka Pracka,Złotokłos
Typ sprawy Decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego
Rodzaj dokumentu decyzja
Data ważności ogłoszenia

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          UiA.G.6733.21.2017.AK                                                                                                                                                                                                                                          Piaseczno, dnia 2017-11-24

 

OBWIESZCZENIE

Na  podstawie: art. 53 ust 1 Ustawy z dnia 27 maja 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) w związku z wpłynięciem wniosku  inwestora:

PGE  Dystrybucja  S.A.   ul. Garbarska  21A,  20-340 Lublin 

w sprawie wydania decyzji  o  ustaleniu  lokalizacji  inwestycji  celu  publicznego dla inwestycji polegającej  na budowie linii energetycznej napowietrznej i kablowej SN (15kV),  linii kablowej nN   ( 0,4 kV) wraz ze złączami kablowymi na działkach położonych we  wsi: - Runów - dz. nr. ew. 404, 18/10, 17/23, 112/7, 112/15, 489/3, 349/3, 451, 452, 453, 454, 450,  448, 449, 457, 447, 16,- Wólka  Pracka - dz. nr. ew. 120/1, 120/2, 120/3, 120/4, 119, 155, 121/1, 116/1, 122/2, 140/10, 114, 113/2, 154, - Złotokłos – 104, 103/6, 103/7, 102/2, 102/3, 102/4, 336, 109, 319 oraz kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN-15/0,4 kV na  działce  nr  ew. 120/4  położonej  we  wsi Wólka Pracka,  gm.  Piaseczno, iż  decyzją  z  dnia  24.11.2017 r.   Nr CP/21/2017  ustaliłem  lokalizację  inwestycji  celu  publicznego  polegającą  na budowie linii energetycznej napowietrznej i kablowej SN (15kV),  linii kablowej nN   ( 0,4 kV) wraz ze złączami kablowymi na działkach położonych we  wsi: - Runów - dz. nr. ew. 404, 18/10, 17/23, 112/7, 112/15, 489/3, 349/3, 451, 452, 453, 454, 450,  448, 449, 457, 447, 16, - Wólka  Pracka - dz. nr. ew. 120/1, 120/2, 120/3, 120/4, 119, 155, 121/1, 116/1, 122/2, 140/10, 114, 113/2, 154, - Złotokłos – 104, 103/6, 103/7, 102/2, 102/3, 102/4, 336, 109, 319 oraz kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN-15/0,4 kV na  działce  nr  ew. 120/4  położonej  we  wsi Wólka Pracka,  gm.  Piaseczno.  

Strony, których  interesu  prawnego  lub  obowiązku  przedmiot  sprawy  dotyczy,  po  zapoznaniu  się  z  tematem,  mają  prawo  wniesienia  odwołania  od  decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni licząc od dnia  niniejszego  obwieszczenia. (Odwołanie  od  decyzji  powinno  zawierać  zarzuty  odnoszące  się  do  decyzji, określać  istotę  i  zakres  żądania  będącego  przedmiotem  odwołania  oraz  wskazywać  dowody uzasadniające  to  żądanie).

Przedmiotowa  decyzja  znajduje  się  do  wglądu  w  godzinach  pracy  Urzędu  Miasta  i  Gminy  Piaseczno  ul.  Kościuszki  5  pok.  48.

z up. Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
mgr inż.  arch. Anna Pakulińska-Attia
Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury


Powiadom znajomego