W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Obwieszczenie UiA.ZP.6721.34.2017.WK przystąpienie MPZP miasto Piaseczno (3 plany)

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Znak sprawy UiA.ZP.6721.34.2017.WK przystąpienie MPZP miasto Piaseczno (3 plany)
Typ sprawy Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Rodzaj dokumentu przystąpienie do sporządzenia projektu
Data ważności ogłoszenia

UiA.ZP.6721.34.2017.WK

 

O G Ł O S Z E N I E


o przystąpieniu   do  sporządzenia zmian miejscowych planów  zagospodarowania przestrzennego. 

 

Na podstawie art. 17  pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 poz.1073 ze zmianami ), art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz   o  ocenach oddziaływania na środowisko  (tj. Dz. U. z 2016  poz. 353 ze zmianami), zawiadamiam podjęciu przez Radę Miejską w Piasecznie:

  1. Uchwały Nr1136/XXXVIII/2017 z dnia 20 września 2017 r. w sprawie przystąpienia  do   sporządzenia  zmiany  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna  dla obszaru ograniczonego ulicami :Armii Krajowej,  Żeromskiego, Kilińskiego , Sierakowskiego , Warszawską , Młynarską i Puławską zatwierdzonego Uchwałą  Rady  Miejskiej   w  Piasecznie Nr 1439/XLVIII/2010  z dnia 16.06.2010 r. (DZ. Urz. Woj. Maz. NR 177 POZ. 4579 z dnia 14.10.2010 r ) w granicach  obszaru urbanistycznego oznaczonego symbolem  1U.
  1. Uchwały Nr 1209/XL/2017 z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie  przystąpienia  do   sporządzenia  zmiany  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna  ( Zalesie Dolne) zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej Nr 418/XVIII/2003 z dnia 18 grudnia 2003 r. ( Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 20 poz. 673 z dnia 30 stycznia 2004r.) zmienionego Uchwałą Rady Miejskiej  w Piasecznie Nr 465/XIX/2012 z dnia 14.03.2012 i uchwałą     Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1156/XXXIX/2013 z dnia 23.10.2013r., obejmującej obszar działki ozn. nr ew. 53 z obrębu 50.
  1. Uchwały Nr  1215/XL/2017 z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie przystąpienia  do   sporządzenia  zmiany  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna  zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie nr 727/XXXVI/2008 z dnia 17.09.2008 r. w sprawie uchwalenia Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego części miasta Piaseczno dla obszaru dla obszaru ograniczonego ulicami Szpitalną, Korczaka, Zagajnikową,  Sienkiewicza, Gerbera, Czajewicza  oraz    projektowaną  ulicą  zlokalizowaną przy szpitalu w granicach obszaru 1MN/U.

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w  pokoju  przy sali konferencyjnej (półpiętro) w Urzędzie  Miasta i Gminy Piaseczno w  Piasecznie, przy ul. Kościuszki 5. Wnioski do projektu planu, zmian planów i do prognoz oddziaływania na środowiskowo można składać w terminie 21 dni od daty opublikowania niniejszego ogłoszenia.

Wnioski do projektu planu i projektów zmian miejscowych planów  zagospodarowania przestrzennego mogą być składane:

  • w formie pisemnej w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5;
  • pocztą na adres Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno;
  • ustnie do protokołu w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5;
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e – mail kubiak@piaseczno.eu.

Wnioski należy składać do Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno, który jest organem właściwym do ich rozpatrzenia, z podaniem, imienia, nazwiska lub nazwę  jednostki organizacyjnej, adresu wnioskodawcy, przedmiotu wniosku oraz oznaczenia nieruchomości, której dotyczy.


.


Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
mgr inż. arch. Anna Pakulińska-Attia
Naczelnik Urbanistyki i Architektury


Powiadom znajomego