W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Obwieszczenie UiA.ZP.6721.5.2018.AA zm. MPZP cz. miasta Piaseczna ul. Orężna

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Znak sprawy UiA.ZP.6721.5.2018.AA zm. MPZP cz. miasta Piaseczna ul. Orężna
Typ sprawy Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Rodzaj dokumentu odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Data ważności ogłoszenia

Treść

2  marca 2018 r.

UiA.ZP.6721.5.2018.AA


OGŁOSZENIE


o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego części miasta Piaseczna dla obszaru wyznaczonego od zachodu, północy i wschodu granicą administracyjną z gminą Lesznowola oraz od południa osią istniejącej ul. Orężnej uchwalonego uchwałą nr 359/XIV/2007 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17.10.2007r.

 

 Na podstawie art. 48 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.), uzgodnienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie znak: WOOŚ-III.410.610.2017.ARM z dnia 27 października 2017r oraz uzgodnienia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piasecznie, pismo znak ZNS.110.z.2017 z dnia 3007.12.2017 r. informuję o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna dla obszaru wyznaczonego od zachodu, północy i wschodu granicą administracyjną z gminą Lesznowola oraz od południa osią istniejącej ul. Orężnej uchwalonego uchwałą nr 359/XIV/2007 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17.10.2007r. podjętego na podstawie Uchwały Nr 618/XXIII/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 6 lipca 2016 r.

Zmiana dotyczy terenu położonego w rejonie skrzyżowania ul. Orężnej i ul. Liliowej.

Przedmiotem projektu miejscowego planu zagospodarowania jest dopuszczenie dla fragmentu działki nr 79 w zasięgu terenu 11MN funkcji usługowych jako towarzyszącej funkcji mieszkaniowej zgodnie z ustaleniami obowiązującego planu dla terenu 9MN/U

Po analizie charakteru przewidzianych w ramach planu działań, można uznać, że realizacja postanowień ww. dokumentu nie wpłynie znacząco negatywnie na środowisko.


z up. Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
mgr inż. arch. Anna Pakulińska-Attia
 Naczelnik
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane