W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Obwieszczenie UiA.ZP.6721.13.2018.WK wyłożenie MPZP części miasta Piaseczna (trzy plany)

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Znak sprawy UiA.ZP.6721.13.2018.WK wyłożenie MPZP części miasta Piaseczna (trzy plany)
Typ sprawy Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Rodzaj dokumentu wyłożenie projektu do publicznego wglądu
Data ważności ogłoszenia

Treść

2018-07-11

UiA.ZP.6721.13.2018.WK


O B W I E S Z C Z E N I E
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian  miejscowych   planów  zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna  i projektu  miejscowego   planu  zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna wraz  z prognozami  oddziaływania na środowisko.

Stosownie do art. 17  pkt.10 i pkt. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 poz.1073 ze zm.), art. 39 ust. 1 i w związku z art. 46 pkt.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2016  poz. 353 ze zmianami), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian miejscowych   planów  zagospodarowania przestrzennego i projektu    miejscowego   planu  zagospodarowania przestrzennego wraz  z prognozami  oddziaływania na środowisko  realizowanych  na podstawie ;

  1. uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie  Nr 483/XVIII/2016 z dnia 17.02.2016r w sprawie  przystąpienia  do   sporządzenia   zmiany  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczno dla obszaru ograniczonego ulicami: Jana Pawła II, Wojska Polskiego, Sienkiewicza, torami kolei Warszawa – Radom (obszar A6, A7, A10, A11, A15, A16, A28, A29) ) – Etap I  zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 532/XXI/2012 z dnia 16.05.2012 w granicach działek ozn nr ew. 24, 25           z obr. 14,
  2. uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie  Nr 528/XX/2016 z dnia 13.04.2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna  dla obszaru ograniczonego ulicami: Armii Krajowej, Żeromskiego, Kilińskiego, Sierakowskiego, Warszawską, Młynarską i Puławską , zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie nr 1439/XLVIII/2010 z dnia 16.06.2010 r  w granicach terenu oznaczonego w obowiązującym planie symbolem 1MW.
  3. uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie  Nr 1387/XLV/2014  z dnia 16.04.2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczno obszaru ograniczonego: od północy południową linią rozgraniczającą ulicy Zacisze, od wschodu wschodnią granicą działki ozn. nr ew. 66/2 z obrębu 59, od południa południowymi granicami działek ozn. nr ew. 66/2, 65/2, 64/1 z obrębu 59 , od południowego zachodu południowo zachodnią granicą działki ozn. nr ew. 64/1 z obrębu 59 oznaczonego w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania  przestrzennego symbolem 1MN/Lz,

w dniach  od 30 lipca  2018 r. do 30 sierpnia 2018 r., w pokoju Wydziału Architektury i  Urbanistyki na półpiętrze , przy sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno,                   ul. Kościuszki  5  w  Piasecznie .

Dyskusje   publiczne   nad  rozwiązaniami przyjętymi  w wyłożonych projektach  zmian planów  i projekcie planu odbędą    się w  sali konferencyjnej Urzędu  Miasta  i  Gminy  Piaseczno w  dniu     7 sierpnia 2018;

  1. od 830  do 1000  projekt mpzp części miasta Piaseczna realizowany  na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie  Nr 483/XVIII/2016 z dnia 17.02.2016r.
  2.  od 1030  do 1200  projekt mpzp części miasta Piaseczna realizowany  na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie  Nr 528/XX/2016 z dnia 13.04.2016r.
  3. od 1230  do 1400 projekt zmiany  mpzp części miasta Piaseczna realizowany  na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie  Nr 1387/XLV/2014  z dnia 16.04.2014 r

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym , każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego,  może składać  uwagi.

  1. Uwagi do wyłożonych projektów planów oraz zmiany planu należy składać na piśmie w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno
  2. Uwagi do wyłożonych prognoz oddziaływania na środowisko można składać:

1)      na piśmie w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno

2)      ustnie do protokołu w Wydziale Urbanistyki i Architektury. Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5,

3)      za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e – maill:

         kubiak@piaseczno.eu

Uwagi   należy   składać   do  Burmistrza   Miasta i Gminy Piaseczno, który jest organem właściwym do ich rozpatrzenia,  z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej  i adresu, oznaczenia nieruchomości,  której dotyczy,  w   nieprzekraczalnym  terminie do dnia  21 września 2018 r.

 
z up. Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
mgr inż. Anna Pakulińska-Attia
Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury


Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane