W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Obwieszczenie UiA.ZP.6721.17.2018.AA przedłużenie terminu składnia uwag Antoninów, Kuleszówka, Mieszkowo

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Znak sprawy UiA.ZP.6721.17.2018.AA przedłużenie terminu składnia uwag Antoninów, Kuleszówka, Mieszkowo
Typ sprawy Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Rodzaj dokumentu wyłożenie projektu do publicznego wglądu
Data ważności ogłoszenia

Treść

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno                                                                                                23.10.2018UiA.ZP.6721.17.2018.AA

OBWIESZCZENIE
o przedłużeniu terminu na składanie uwag do
wyłożonych do publicznego wglądu projektów
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:
obrębu Antoninów i części obrębu Kuleszówka
części obrębu Mieszkowo CZĘŚĆ  I

Stosownie do art. 17 pkt. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz.1073 ze zm.) art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) oraz Uchwał Rady Miejskiej w Piasecznie: Nr 288/XII/2015 z dnia 23 września 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Antoninów i części obrębu Kuleszówka oraz Nr 289/XII/2015 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 23 września 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Mieszkowo zmienionej Uchwałą Nr 1441/XLVII/2018 z dnia 16 maja 2018r. w sprawie sposobu wykonania uchwały  289/XII/2015 z dnia 23 września 2015 r.

zawiadamiam o przedłużeniu wyznaczonego w obwieszczeniu z dnia 7 września 2018r

 znak UiA.ZP.6721.15.2018.AA  terminu na składanie uwag do wyłożonych do publicznego wglądu wraz z prognozami oddziaływania na środowisko:

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Antoninów i części obrębu Kuleszówka

oraz

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Mieszkowo CZĘŚĆ I

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może składać uwagi.

Uwagi do wyłożonych  projektów planów należy składać:

1)      na piśmie w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno,

2)      ustnie do protokołu w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul.Kościuszki 5,

3)      za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: urzad@piaseczno.eu

Uwagi należy składać do Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno, który jest właściwym organem do rozpatrzenia uwag z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której dotyczy.

Przedłużony termin na składanie uwag wyznacza się na dzień 7 listopada 2018r.

z up. Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
mgr inż. arch. Anna Pakulińska-Attia
Naczelnik
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane