W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Obwieszczenie UiA.M.6733.1.2017.ZP stacja bazowa sieci Orange Piaseczno ul. Pod Bateriami dz. nr 14 obr.74

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Znak sprawy UiA.M.6733.1.2017.ZP stacja bazowa sieci Orange Piaseczno ul. Pod Bateriami dz. nr 14 obr.74
Typ sprawy Decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego
Rodzaj dokumentu decyzja
Data ważności ogłoszenia

UiA.M.6733.1.2017.ZP                                                                                             Piaseczno dnia 04-12-2018 r.
O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z dnia 14 września 2018 r. poz. 1945) po rozpatrzeniu wniosku  inwestora: Orange Polska S.A 02-326 Warszawa, Al. Jerozolimskie 160 w  sprawie wydania decyzji  o  ustaleniu  lokalizacji  inwestycji  celu  publicznego dla inwestycji polegającej na  budowie stacji bazowej sieci Orange na działce nr ewid. 14 w obrębie 74 położonej przy ul. Pod Bateriami 45 w Piasecznie, zawiadamiam, że w dniu 2018-11-28 wydana została Decyzja znak UiA.M.6733.1.2017.ZP  ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej sieci Orange na działce nr ewid. 14 w obrębie 74, położonej przy ul. Pod Bateriami 45 w Piasecznie.

Strony, których  interesu  prawnego  lub  obowiązku  przedmiot  sprawy  dotyczy,  po  zapoznaniu  się z  tematem,  mają  prawo  wniesienia  odwołania  od  decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni licząc od dnia  niniejszego  obwieszczenia.

(Odwołanie  od  decyzji  powinno  zawierać  zarzuty  odnoszące  się  do  decyzji, określać  istotę  i  zakres  żądania  będącego  przedmiotem  odwołania  oraz  wskazywać  dowody uzasadniające  to  żądanie).

Przedmiotowa decyzja jest do wglądu w godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno ul. Kościuszki 5 pok. 46.

z up. Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
mgr inż. arch. Anna Pakulińska - Attia
Naczelnik  Wydziału Urbanistyki i Architektury

Powiadom znajomego