W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Obwieszczenie UiA.G.6733.21.2018.AK sieć gazowa śr ciśnienia na dz. nr 501/9 i 688 we wsi Bogatki

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Znak sprawy UiA.G.6733.21.2018.AK sieć gazowa śr ciśnienia na dz. nr 501/9 i 688 we wsi Bogatki
Typ sprawy Decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego
Rodzaj dokumentu decyzja
Data ważności ogłoszenia
                                                                                                     Piaseczno, dnia 2019-02-18

UiA.G.6733.21.2018.AK

 

OBWIESZCZENIE

 Niniejszym informuję, na  podstawie: art. 53 ust 1 Ustawy z dnia 27 maja 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz. U. z  2018 r., poz. 1945) , że na wniosek  inwestora:    Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., ul. Krucza 6/14,  00-537 Warszawa  z  dnia 04.12.2018 r.     (l. dz. kanc. 1279622/UA), w sprawie wydania decyzji o ustaleniu  lokalizacji  inwestycji  celu  publicznego dla inwestycji polegającej na  budowie sieci gazowej średniego ciśnienia DN40 PE  na  działkach  nr  ew. 501/9 i 688 położonych  w obrębie geodezyjnym Bogatki, gm.  Piaseczno, iż   decyzją  z  dnia 18.02.2019 r. znak UiA.G.6733.21.2018.AK ustaliłem lokalizację inwestycji celu publicznego polegającą na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia DN40 PE  na  działkach  nr  ew. 501/9 i 688 położonych  w obrębie geodezyjnym Bogatki, gm.  Piaseczno.  

Strony, których  interesu  prawnego  lub  obowiązku  przedmiot  sprawy  dotyczy,  po  zapoznaniu  się  z  tematem,  mają  prawo  wniesienia  odwołania  od  decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni licząc od dnia  niniejszego  obwieszczenia. (Odwołanie  od  decyzji  powinno  zawierać  zarzuty  odnoszące  się  do  decyzji, określać  istotę  i  zakres  żądania  będącego  przedmiotem  odwołania  oraz  wskazywać  dowody uzasadniające  to  żądanie).

Przedmiotowa  decyzja  znajduje  się  do  wglądu  w  godzinach  pracy  Urzędu  Miasta  i  Gminy  Piaseczno  ul.  Kościuszki  5  pok.  48.

z up. Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
mgr inż. arch. Anna Pakulińska-Attia
Naczelnik Wydziału Urbanistyki i ArchitekturyPowiadom znajomego