W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Obwieszczenie UiA.ZP.6721.16.2019.DK

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Znak sprawy UiA.ZP.6721.16.2019.DK
Typ sprawy Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Rodzaj dokumentu przystąpienie do sporządzenia projektu
Data ważności ogłoszenia

UiA.ZP.6721.16.2019.DK                                                                                                             Piaseczno, 2019-12-11

 

 O B W I E S Z C Z E N I E


o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczno – dla obszaru w granicach obrębów ewidencyjnych 43,  44, z wyłączeniem dz. nr ewid. 2 obr. 44

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2018r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o  ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2018 poz. 2081 ze zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Piasecznie uchwały Nr 392/XVI/2019 z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczno – dla obszaru w granicach obrębów ewidencyjnych 43,  44, z wyłączeniem dz. nr ewid. 2 obr. 44.

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w pokoju  nr 32 na I piętrze w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno w Piasecznie, przy ul. Kościuszki 5. Wnioski do projektu planu można składać do dnia 31 stycznia 2020 r. od daty opublikowania niniejszego ogłoszenia.


Wnioski do projektu planu i projektów zmian miejscowych planów  zagospodarowania przestrzennego mogą być składane:

  • w formie pisemnej w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5;
  • pocztą na adres Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno;
  • ustnie do protokołu w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul.Kościuszki 5;
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e – mail: urzad@piaseczno.eu

Wnioski należy składać do Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno, który jest organem właściwym do ich rozpatrzenia, z podaniem, imienia, nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu wnioskodawcy, przedmiotu wniosku oraz oznaczenia nieruchomości, której dotyczy.Organ informuje, że dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Informacja zgodna z RODO dostępna jest na stronie  Biuletynu Informacji Publicznej UMiG Piaseczno w przewodniku interesanta, w którym znajduje się treść klauzuli informacyjnej”. Jest ona również dostępna na podstronie https://bip.piaseczno.eu/artykuly/435/polityka-prywatnosci.


Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
mgr inż. Robert Widz
II Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno

Powiadom znajomego