W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Obwieszczenie UiA.6721.4.2020.WK wyłożenie proj.zm. MPZP cz.miasta Piaseczna

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Znak sprawy UiA.6721.4.2020.WK wyłożenie proj.zm. MPZP cz.miasta Piaseczna
Typ sprawy Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Znak pisma UiA.ZP.6721.4.2020.WK
Rodzaj dokumentu wyłożenie projektu do publicznego wglądu
Data ważności ogłoszenia

Treść


UiA.ZP.6721.4.2020.WK


O G Ł O S Z E N I E


o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany  miejscowego   planu  zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna  wraz  z prognozą  oddziaływania na środowisko.


Stosownie do art. 17  pkt.10 i pkt. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020 poz.293), art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj Dz.U. 2020 poz. 283 ), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu  zmiany miejscowego   planu  zagospodarowania przestrzennego wraz  z prognozą  oddziaływania na środowisko,  realizowanego   na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1258/XLI/2017 z dnia  13 grudnia  2017 r. w sprawie przystąpienia  do   sporządzenia  zmiany  mpzp części miasta Piaseczna   obszaru ograniczonego ulicami Jana Pawła II, Wojska Polskiego, Sienkiewicza, torami kolejowymi Warszawa Radom,  etap I, zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej Nr 532/XXXI/2012   z dnia 16.05.2012r.  w granicach   terenów oznaczonych w tym planie symbolami  1UP i 3U (targowisko),

w dniach  od 24 lipca 2020 r. do 15 sierpnia 2020, w pokoju Wydziału Architektury i  Urbanistyki na półpiętrze , przy sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki  5  w  Piasecznie .

Dyskusja   publiczna   nad  rozwiązaniami przyjętymi  w wyłożonym projekcie zmiany planu odbędzie się w  sali konferencyjnej Urzędu  Miasta  i  Gminy  Piaseczno,

 w  dniu 31 lipiec 2020r.  w godzinach od 1030  do 1200 .

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym , każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w wyłożonym do publicznego wglądu  projekcie zmiany   miejscowego,  może składać  uwagi.

  1. Uwagi do wyłożonego projektu zmiany planu należy składać na piśmie w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno
  2. Uwagi do wyłożonej  prognozy oddziaływania na środowisko można składać:

1)      na piśmie w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno

2)      ustnie do protokołu w Wydziale Urbanistyki i Architektury. Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5,

3)      za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e – maill:

    wanda.kubiak@piaseczno.eu

Uwagi   należy   składać   do  Burmistrza   Miasta i Gminy Piaseczno, który jest organem właściwym do ich rozpatrzenia,  z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej  i adresu, oznaczenia nieruchomości,  której dotyczy,  w   nieprzekraczalnym  terminie do dnia 30 sierpnia  2020r.

 

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
mgr inż. arch. Anna Pakulińska-Attia
Naczelnik Urbanistyki i Architektury

 

 

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane