W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Obwieszczenie UiA.6721.2.1.2021.AW, UiA.6721.3.1.2021.AW przystąp.do sporządz MPZP Józefosław

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Znak sprawy UiA.6721.2.1.2021.AW, UiA.6721.3.1.2021.AW przystąp.do sporządz MPZP Józefosław
Typ sprawy Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Znak pisma UiA.6721.2.1.2021.AW, UiA.6721.3.1.2021.AW
Rodzaj dokumentu przystąpienie do sporządzenia projektu
Data ważności ogłoszenia

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno

UiA.6721.2.1.2021.AW            
UiA.6721.3.1.2021.AW

10 sierpnia 2021 r.
 

OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części wsi Józefosław

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.) oraz  art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Piasecznie:

·      uchwały Nr 736/XXXV/2021 z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Józefosław – etap II, obejmującego teren o symbolu 1MN/U między ulicą Cyraneczki a Rowem Jeziorki w pobliżu ulicy Ogrodowej. Przedmiotem zmiany planu jest zmiana tekstowa dotycząca sposobu odprowadzania wód opadowych oraz wprowadzenia zapisu porządkującego liczbę budynków mieszkalnych na działce budowlanej.

·      uchwały Nr 737/XXXV/2021 z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Józefosław – etap I, dla terenów 1Pt, 4KDL, 10KDL, 21KDD, 29KDD, 28KDPJ, 48KDPJ i 57KDPR, obejmującego wybrane tereny o przeznaczeniu komunikacyjnym znajdujące się w okolicy ulicy Wilanowskiej oraz Kameliowej, a także parking przy ulicy Kameralnej. Przedmiotem zmiany planu jest zmiana tekstowa dotycząca sposobu odprowadzania wód opadowych.

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy – w tym z granicą obszarów objętych zmianą planu – zamieszczoną na stronie internetowej pod adresem https://bip.piaseczno.eu w zakładce Obwieszczenia architektoniczne jako załączniki do niniejszego ogłoszenia.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych zmian planów miejscowych na piśmie: 

·      na adres Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno;

·      za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: urzad@piaseczno.eu lub na adres elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP: /umigpiaseczno/SkrytkaESP

Wnioski należy składać w terminie do 10 września 2021 r. do Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno, który jest organem właściwym do ich rozpatrzenia, z podaniem imienia, nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu wnioskodawcy, przedmiotu wniosku oraz oznaczenia nieruchomości, której dotyczy.

Jednocześnie informuję, że dane osobowe, które będą przetwarzane w trakcie prac projektowych podlegają ochronie zgodnie z informacją dostępną na stronie internetowej https://bip.piaseczno.eu/, w przewodniku interesanta, w którym znajduje się treść „klauzuli informacyjnej”. 

z up. Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
mgr inż. arch. Anna Pakulińska-Attia
Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury

 

Powiadom znajomego