W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Obwieszczenie UiA.6721.6.1.2021.PK MPZP części miasta Piaseczno dla terenu dworca PKP

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Znak sprawy UiA.6721.6.1.2021.PK MPZP części miasta Piaseczno dla terenu dworca PKP
Typ sprawy Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Znak pisma KWEW.1765.2021 obwieszczenie MPZP części miasta Piaseczno dla terenu dworca PKP
Rodzaj dokumentu przystąpienie do sporządzenia projektu
Data ważności ogłoszenia

UiA.6721.6.1.2021.PK

KWEW.1765.2021

27 października 2021 roku

O B W I E S Z C Z E N I E

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna na podstawie uchwały nr 762/XXXVI/2021 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczno dla terenu dworca PKP
 
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.), zawiadamiam o podjęciu:
uchwały nr 762/XXXVI/2021 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczno dla terenu dworca PKP
Powierzchnia terenu objęta uchwałą wynosi około 20,3575 ha. Teren w przeważającej części planowany jest pod usługi handlowe, zabudowy wielorodzinnej oraz komunikację kolejową przy terenie Dworca PKP Piaseczno zgodnie z ustaleniami obowiązującego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego (uchwała 1589/LII/2014 z dnia 29 października 2014 roku). Teren objęty przystąpieniem znajduje się m.in. w obszarze obowiązującego planu zatwierdzonego uchwałą nr 613/LI/98 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 29 kwietnia 1998 r.
 
Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy, zamieszczoną na stronie internetowej: www.bip.piaseczno.eu (pod zakładką: „Obwieszczenia architektoniczne”), jako załączniki do niniejszego ogłoszenia.
Wnioski do planu należy składać w terminie do 30 listopada 2021roku do Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno, który jest organem właściwym do ich rozpatrzenia, z podaniem, imienia, nazwiska lub nazwę jednostki organizacyjnej, adresu wnioskodawcy, przedmiotu wniosku oraz oznaczenia nieruchomości, której dotyczy:
  • na piśmie w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno;
  • na piśmie pocztą tradycyjną na adres Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5 w Piasecznie kod 05-500;
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e – mail: urzad@piaseczno.eu oraz poprzez ePUAP: /umigpiaseczno/SkrytkaESP
 
Jednocześnie informuję, że dane osobowe, które będą przetwarzane w trakcie prac projektowych podlegają ochronie zgodnie z RODO i informacją dostępną na stronie internetowej http://bip.piaseczno.eu/artykul/452/8152/klauzula-informacyjna-rodo

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno

mgr inż. arch. Anna Pakulińska-Attia

Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury

 

Załączniki

Powiadom znajomego