W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Obwieszczenie UiA.6721.12.1. 2021.WK - przystąpienie do sporządzenia MPZP - Piaseczno (56)

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Znak sprawy Obwieszczenie UiA.6721.12.1. 2021.WK - przystąpienie do sporządzenia MPZP - Piaseczno (56)
Typ sprawy Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Znak pisma UiA.6721.12.1. 2021.WK
Rodzaj dokumentu przystąpienie do sporządzenia projektu
Data ważności ogłoszenia

Treść

UiA.6721.12.1. 2021.WK

O G Ł O S Z E N I E 

o przystąpieniu   do  sporządzenia miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna dla terenu mieszkalnych budynków komunalnych przy ulicy Jerozolimskiej na działkach ozn. nr ew. 41, 42/4 oraz 42/1 z obrębu 56

Na podstawie art. 17  pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz. U. 2022 poz. 503 ze zm.) art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz   o  ocenach oddziaływania na środowisko  (tj. Dz. U. z 2021  poz. 2373 ze zmianami),  zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Piasecznie Uchwały Nr 947/XLVII/2021 z dnia 28 grudnia 2021r  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna dla terenu mieszkalnych budynków komunalnych przy ulicy Jerozolimskiej na działkach ozn. nr ew. 41, 42/4 oraz 42/1 z obrębu 56. Przedmiotem planu jest dostosowanie ustaleń planu do planowanej odbudowy budynku komunalnego w zgodności z ustaleniami studium oraz ujednolicenie zasad zagospodarowania  terenu  objętego granicą przystąpienia. 

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno w Piasecznie, przy ul. Kościuszki 5, z uwzględnieniem wszelkich wymogów wynikających z aktualnych obostrzeń oraz na stronie internetowej http://bip.piaseczno.eu/ w zakładce; Planowanie Przestrzenne, Procedura planistyczna. Wnioski do projektu planu i do prognozy oddziaływania na środowiskowo można składać w terminie 21 dni od daty opublikowania niniejszego ogłoszenia.

Wnioski do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego mogą być składane: 

· w formie pisemnej w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5;

· pocztą na adres Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno;

·  ustnie do protokołu w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5;

· za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e–mail urzad@piaseczno.eu – w tytule prosimy podać informację którego obszaru i planu miejscowego wniosek dotyczy.

Wnioski należy składać do Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno, który jest organem właściwym do ich rozpatrzenia, z podaniem, imienia, nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu wnioskodawcy, przedmiotu wniosku oraz oznaczenia nieruchomości, której dotyczy wniosek. 

Jednocześnie informuję, że dane osobowe, które będą przetwarzane w trakcie prac projektowych podlegają ochronie zgodnie z informacją dostępną na stronie internetowej http://bip.piaseczno.eu/, w „przewodniku interesanta”, w którym znajduje się treść „klauzuli informacyjnej”.

 

Załącznik do Uchwały Nr 947/XLVII/2021 z dnia 28 grudnia 2021r 

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
mgr inż. arch. Anna Pakulińska-Attia
Naczelnik Urbanistyki i Architektury

 

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane