W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Obwieszczenie UiA.6721.7.1.2021.MKR - wyłożenie ZMIANY MPZP Żabieniec część 1 dla terenu 1.US

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Znak sprawy UiA.6721.7.1.2021.MKR - wyłożenie ZMIANY MPZP Żabieniec część 1 dla terenu 1.US
Typ sprawy Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Znak pisma UiA.6721.7.1.2021.MKR
Rodzaj dokumentu wyłożenie projektu do publicznego wglądu
Data ważności ogłoszenia

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno

12.08.2022 r.

UiA.6721.7.1.2021.MKR

 

OBWIESZCZENIE

 

w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Żabieniec Część 1 dla terenu 1.US

 

Stosownie do art. 17 pkt 9 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2022, poz. 503), art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1029 ze zm.) oraz uchwały nr 763/XXXVI/2021 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Żabieniec Część 1 dla terenu 1.US

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Żabieniec Część 1 dla terenu 1.US obejmującego działkę nr ew. 340 oraz od strony północno-wschodniej fragment działki nr ew. 331/2 w obrębie 0044, Żabieniec

w dniach od 19 września 2022 r. do 10 października 2022 r.

 

Z projektem planu można zapoznać się od 19 września 2022 na stronie internetowej pod adresem: http://bip.piaseczno.eu/ w zakładce Planowanie przestrzenne > Projekty planów wyłożone do publicznego wglądu, a także w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5 w Piasecznie w pokoju 32 w godz. od 10.00 do 14.00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 29 września 2022 r. w godzinach: od 13.00 do 15.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5, w pokoju nr 38 I piętro.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może składać uwagi.

Uwagi do wyłożonego projektu planu należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której dotyczy uwaga, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 października 2022 r.:

1) w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno,

2) na adres Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno,

3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: urzad@piaseczno.eu oraz poprzez ePUAP: /umigpiaseczno/SkrytkaESP

 

Równocześnie informuję, iż na podstawie art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko i na podstawie uzgodnienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, pismo znak WOOŚ-III.410.3.2022.JDR z dnia 1 czerwca 2022 r. oraz uzgodnienia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piasecznie, pismo znak ZNS/4700.1.z.2022 z dnia 18 stycznia 2022 r. odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla w/w projektu.

Jednocześnie informuję, że dane osobowe, które będą przetwarzane w trakcie prac projektowych podlegają ochronie zgodnie z informacją dostępną na stronie internetowej http://bip.piaseczno.eu/, w przewodniku interesanta, w którym znajduje się treść „klauzuli informacyjnej”.

z up. Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
mgr inż. arch. Anna Pakulińska-Attia
NACZELNIK
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Załączniki

Powiadom znajomego