W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Obwieszczenie Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu proejktu zmiany mpzp UiA.6721.3.1.2020.DK

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Znak sprawy Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu proejktu zmiany mpzp UiA.6721.3.1.2020.DK
Typ sprawy Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Znak pisma UiA.6721.3.1.2020.DK
Rodzaj dokumentu wyłożenie projektu do publicznego wglądu
Data ważności ogłoszenia

UiA.ZP.6721.3.1.2020.DK                                                                                                                                                  Piaseczno 24 sierpnia 2022 r.                                                                                    

 

 

O B W I E  S Z C Z E N I E
 

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

części miasta Piaseczno dla obszaru działek nr ewid. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 obr. 44 – etap I

 

Stosownie do art. 17  pkt. 9 i pkt. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 503),  art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1029)  oraz Uchwały Nr 486/XX/2020 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczno nr 1440/XLVIII/2010 z dnia 16 czerwca 2010 r. dla obszaru działek nr ewid. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 obr. 44 zmienionej Uchwałą nr 966/XLVIII/2022 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 stycznia 2022 r. 

 w dniach  od 01 września 2022 r.  do 22 września 2022 r.  w pokoju  nr 31  Wydziału Urbanistyki i Architektury  na  I piętrze, Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki  5  w  Piasecznie, w godz. od 10:00 do 15:00.

Dyskusja   publiczna   nad   przyjętymi  w projektach  planów rozwiązaniami odbędzie   się w dniu 15 września 2022 r.  w Urzędzie  Miasta  i  Gminy Piaseczno, w sali konferencyjnej w godz. 14:00 – 16:00 

 
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego,  może składać  uwagi.

Uwagi do wyłożonego projektu planu należy składać:

1) na piśmie w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno,
2) ustnie do protokołu w Wydziale Urbanistyki i Architektury. Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5,
3) za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP: /umigpiaseczno/SkrytkaESP lub na adres e – mail: urzad@piaseczno.eu


Uwagi   należy   składać   do  Burmistrza   Miasta i Gminy Piaseczno, który jest organem właściwym do ich rozpatrzenia,  z podaniem  imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej  i adresu,  oznaczenia  nieruchomości,  której  dotyczy,  w   nieprzekraczalnym  terminie  do dnia 06 października 2022 r.

 
 

 Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
mgr inż. arch. Anna Pakulińska-Attia

Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury

Załączniki

Powiadom znajomego