Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta i Gminy Piaseczno

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Wniosek do pobrania na dole strony

Karta Informacyjna

Informacja dla przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, znajdujących się na terenie gminy Piaseczno.

Zgodnie z art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. Nr z 2019 r. poz. 2010 ze zm.) działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. prawo przedsiębiorców (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1292 ze zm.).

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Piaseczno prowadzi Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno.

Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, znajdujących się na terenie gminy Piaseczno jest obowiązany do uzyskania wpisu do rejestru. Wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno na pisemny wniosek przedsiębiorcy.


1. Wydział odpowiedzialny za załatwienie sprawy

Wydział Gospodarki Odpadami - Naczelnik Wydziału: Barbara Wysocka
Szczegółowe informacje: Wioletta Brzezińska
ul. Świętojańska 5a, 05-500 Piaseczno
pok 107, telefon (22) 701 75 34

2. Wymagane dokumenty

W kancelarii należy złożyć wniosek z załącznikami:
Wniosek o wpis do rejestru powinien zawierać:

 • firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP);
 • określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.

Do wniosku o wpis do rejestru dołącza się:

 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 50 zł. Opłata ta nie dotyczy przedsiębiorców, którzy w dniu wejścia w życie ustawy, tj. 1 stycznia 2012 r., posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych;
 • oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości o następującej treści:

Oświadczam, że:

 • dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości są kompletne i zgodne z prawdą;
 • znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, określone w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2010) oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 9d ust. 2 tej ustawy.

Oświadczenie powinno zawierać także:

 • firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;
 • oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;
 • podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

Z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze przedsiębiorca jest wpisany do rejestru i otrzymuje numer rejestrowy.

3. Opłaty

Z chwilą złożenia wniosku o wpis do rejestru opłata wynosi 50 zł. Opłata ta nie dotyczy przedsiębiorców, którzy w dniu wejścia w życie ustawy, tj. 1 stycznia 2012 r., posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych;

W przypadku wniosku o zmianę wpisu - 25,00 zł.

W przypadku składania wniosku przez pełnomocnika - 17,00 zł.

4. Termin załatwienia sprawy

W przypadku złożenia przez wnioskodawcę kompletu dokumentów, wpis dokonywany jest w terminie 7 dni.

5. Doręczenie zaświadczenia

Zaświadczenie o wpisie do rejestru należy odebrać osobiście w pokoju nr 107 (w budynku przy ul. Świętojańskiej 5a, 05-500 Piaseczno), w innym przypadku zostanie wysłane pocztą.

6. Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.)
 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r., poz. 122)
 • ustawa z dnia 6 marca 2018 r. prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r., poz. 1292 ze zm.).
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (j.t. Dz. U.  2020 r. poz. 256)
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 ze zm.)

 

Notatki

Urząd jest czynny:
poniedziałek w godzinach 8.00-18.00
wtorek - piątek w godzinach 8.00-16.00

Kasa Urzędu znajduje się w budynku urzędu na parterze i jest czynna:
poniedziałek w godzinach 8.00-18.00
wtorek - piątek w godzinach 8.00-16.00


Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij