Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
56 1060 0076 0000 3310 0018 5078 (Alior Bank S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Wydział Spraw Obywatelskich

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Wniosek o dopisanie do spisu /jednorazowo/

1. Wydział odpowiedzialny za załatwienie sprawy. Wydział Spraw Obywatelskich - Naczelnik Wydziału: Małgorzata Zwęglińska Parter - Biuro Meldunkowe i Dowody Osobiste Telefon (22) 70 17 606 /607/ 2. Wymagane dokumenty. wnioski - do pobrania na dole strony do wglądu dowód osobisty 3. Podstawa...

Nadanie numeru PESEL

Wydział Spraw Obywatelskich Wymagane dokumenty Numer PESEL dla osób, które są zobowiązane do jego posiadania na podstawie odrębnych przepisów prawa jest nadawany na indywidualny wniosek wniesiony do tut. Urzędu. Urząd Miasta i Gminy jest właściwy dla przyjęcia wniosku o nadanie...

Zameldowanie na pobyt stały i czasowy ponad 3 miesiące

Wydział Spraw Obywatelskich Wymagane dokumenty Zameldowania na pobyt stały lub czasowy ponad 3 miesiące można dokonać osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pisemnym pełnomocnictwem - udzielonym na podstawie art. 33 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego. Dowód...

Wymeldowanie /obywatele polscy i cudzoziemcy/

Wydział Spraw Obywatelskich Wymagane dokumenty Wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące można dokonać osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pisemnym pełnomocnictwem - udzielonym na podstawie art. 33 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego. ...

Zameldowanie cudzoziemców na pobyt stały i czasowy

Wydział Spraw Obywatelskich Wymagane dokumenty Zameldowania na pobyt stały lub czasowy można dokonać osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pisemnym pełnomocnictwem - udzielonym na podstawie art. 33 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego. Wypełniony formularz meldunkowy /...

Zaświadczenie zawierające pełny odpis danych osoby przetwarzanych w rejestrze dowodów osobistych

Wydział Spraw Obywatelskich Wymagane dokumenty Wniosek od osoby posiadającej interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów oraz dowód uiszczenia opłaty skarbowej. Miejsce złożenia dokumentów Wydział Spraw Obywatelskich Biuro Obsługi Interesanta /parter / tel. 22 70 17 601/602/604/605/613 Godziny pracy: poniedziałek 8-18 wtorek, środa, czwartek i piątek 8-16 Opłaty Wydanie zaświadczenia na wniosek podlega opłacie skarbowej w wysokości 17zł. Obowiązek wniesienia opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia /dowód opłaty stanowi załącznik do wniosku/. Opłacie skarbowej w wysokości 17 zł podlega złożenie pełnomocnictwa w tej sprawie / od każdego stosunku pełnomocnictwa/, gdy strona działa przez pełnomocnika. Opłacie skarbowej nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu. Składający pełnomocnictwo jest zobowiązany dołączyć dowód wniesienia opłaty skarbowej Opłaty skarbowej należy dokonać na rachunek bankowy Gminy lub w kasie Urzędu. Termin i sposób załatwienia Termin załatwienia sprawy wynosi do 7 dni od daty wpływu wniosku. Odmowa wydania zaświadczenia bądź odmowa wydania zaświadczenia o żądanej treści następuje w drodze postanowienia. PODSTAWA PRAWNA - ustawa z 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych /Dz.U. 2016 r. poz. 391./, - ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej / Dz.U.  2015 r. poz. 783/, - ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego / Dz.U.  2016 r., poz. 23/. Tryb odwoławczy Od postanowienia przysługuje stronie prawo wniesienia zażalenia do Wojewody , w terminie 7 dni od daty jego doręczenia. Zażalenie wnosi się za pośrednictwem Wydziału Spraw Obywatelskich. Pliki do pobrania: Wniosek o wydanie zaświadczenia zawierającego pełny odpis danych osoby przetwarzanych w rejestrze dowodów osobistych  

Wydawanie/wymiana dowodu osobistego

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH WYMAGANE DOKUMENTY Wniosek o wydanie/wymianę dowodu osobistego składa się na formularzu  (do pobrania na dole strony) w dowolnym organie gminy: - OSOBIŚCIE - lub poprzez ELEKTRONICZNĄ SKRZYNKĘ PODAWCZĄ www.epuap.gov.pl , zobacz wymagania niezbędne do skorzystania z...

Reklamacje na nieprawidłowości w rejestrze wyborców WSO-17/01

Karta Informacyjna Reklamacje na nieprawidłowości w rejestrze wyborców 1. Wydział odpowiedzialny za załatwienie sprawy. Wydział Spraw Obywatelskich - Naczelnik Wydziału: Małgorzata Zwęglińska pokój 22 i 23 /parter/ Telefon (022) 70 17 606 /607 2. Wymagane dokumenty. druk...

Wydawanie decyzji o wpisaniu/skreśleniu do/z rejestru wyborców WSO-16/01

Karta Informacyjna Wydawanie decyzji o wpisaniu/skreśleniu do/z rejestru wyborców. 1. Wydział odpowiedzialny za załatwienie sprawy. Wydział Spraw Obywatelskich - Naczelnik Wydziału: Małgorzata Zwęglińska pokój 22 i 23 /parter/ Telefon (22) 70 17 606 /607 2. Wymagane dokumenty...

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij