W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Decyzje środowiskowe do 30.09.2016

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

OBWIESZCZENIE

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamia, że w dniu 27.11.2012 r. została wydana odmowna Decyzja Nr 12/2012 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji Reaktora CHP Xanergo 2 MW w lokalizacji Wola Gołkowska, ul. Dworska 1, w Gminie Piaseczno na działce nr 46, AM 1 obręb Wola Gołkowska.

DECYZJA NR 14/2012

Na podstawie art. 71 ust 2 pkt 2, art. 75 ust 1 pkt 4, art. 84 oraz art. 85 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), a także § 3 ust. 1 pkt 60 oraz § 3 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397), oraz art. 104, art. 107 oraz art. 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pana Wojciecha Łyżwy TRANSMOST Sp. z o.o. – pełnomocnika inwestora Zarządu Dróg Powiatowych w Piasecznie z siedziba w Piasecznie ul. Kościuszki 9 stwierdzam : brak potrzeby prowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 2837W (ul. Szkolna) wraz z infrastrukturą i przebudową mostu nad rzeką Głoskówką od ul. Millenium do ul. Lipowej w Głoskowie, gm. Piaseczno na działkach nr ew. 388/1, 389/1, 389/2, 408/1, 11 obręb Głosków i działkach nr ew. 9 i 11 obręb PGR Głosków.

OBWIESZCZENIE

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 22.11.2012r.

OBWIESZCZENIE

Obwieszczenie regionalnego Dyrektora ochrony Środowiska w warszawie z dn. 13 listopada 2012r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 33 ust 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamiam, że w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji wód termalnych z utworów Jury Dolnej w Wólce Kozodawskiej w dniu w dniu 23.10.2012r. spółka TERMO-GLOB z siedzibą w Krępej ul. Długa 39, przedłożyła raport oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia. Wobec powyższego przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia.

INFORMACJA

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z póź. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) informuję, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie wydał postanowienie znak WOOŚ-II.4240.1231.2012.OŁ z dnia 31 października 2012r. wyrażające opinię o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 2837W (ul. Szkolna) wraz z infrastrukturą i przebudową mostu nad rzeką Głoskówką od ul. Millenium do ul. Lipowej w Głoskowie, gm. Piaseczno na działkach nr ew. 388/1, 389/1, 389/2, 408/1 obręb Głosków i działkach nr ew. 9 i 11 obręb PGR Głosków.

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.),  w związku z § 3 ust. 1 pkt 60 oraz § 3 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397), po rozpatrzeniu wniosku Pana Wojciecha Łyżwy TRANSMOST Sp. z o.o. – pełnomocnika inwestora Zarządu Dróg Powiatowych w Piasecznie z siedziba w Piasecznie ul. Kościuszki 9 postanawiam odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 2837W (ul. Szkolna) wraz z infrastrukturą i przebudową mostu nad rzeką Głoskówką od ul. Millenium do ul. Lipowej w Głoskowie, gm. Piaseczno na działkach nr ew. 388/1, 389/1, 389/2, 408/1 obręb Głosków i działkach nr ew. 9 i 11 obręb PGR Głosków.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 w związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) zawiadamia się, że postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 2837W (ul. Szkolna) wraz z infrastrukturą i przebudową mostu nad rzeką Głoskówką od ul. Millenium do ul. Lipowej w Głoskowie, gm. Piaseczno na działkach nr ew. 388/1, 389/1, 389/2, 408/1 obręb Głosków i działkach nr ew. 9 i 11 obręb PGR Głosków wszczęte na wniosek Pana Wojciecha Łyżwy TRANSMOST Sp. z o.o. – pełnomocnika inwestora Zarządu Dróg Powiatowych w Piasecznie z siedziba w Piasecznie ul. Kościuszki 9, zostało zakończone.

OBWIESZCZENIE

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamia, że w dniu 31.10.2012 r. została wydana Decyzja Nr 11/2012 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na odprowadzaniu ścieków deszczowych z odwadniających rowów przydrożnych układu drogowego przy Cmentarzu Komunalnym Południowym w Antoninowie do ziemi poprzez rów melioracyjny „A”, budowie przepustu pod drogą oraz wykonaniu urządzenia wodnego w postaci wlotu przepustu do rowu melioracyjnego „A” w km 41+50.

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), w związku z § 3 ust. 1 pkt 56a oraz § 3 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397), po rozpatrzeniu wniosku Pani Anny Mihułka – pełnomocnika Inwestora Bouygues Immobilier Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Armii Ludowej 14 postanawiam odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie osiedla domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej i bliźniaczej na nieruchomości stanowiącej działki o nr ew.: 351/11, 351/12, 351/15, 351/18, 351/19, 351/20, 351/21, 351/35, 351/36 i 351/37 o powierzchni 17820m2 z obrębu 0019, położonych w Józefosławiu przy ul. Cyraneczki, dla których prowadzone są KW o numerach WA 1l/00014165/5 oraz WA5M/00430386/4, których to nieruchomości Bouygues Immobilier Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy Al. Ludowej 14 w Warszawie jest właścicielem.