W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Program "PIASECZNO ŁAPIE DESZCZ"

Wniosek wraz z załącznikami do pobrania na dole strony

Karta informacyjna:

Program „Piaseczno łapie deszcz"

1. Wydział odpowiedzialny za załatwienie sprawy

Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Rolnej
ul. Świętojańska 5A, 05-500 Piaseczno
tel. (22) 70 17 541

2. Wymagane dokumenty

Wniosek o przyznanie dotacji wraz z załącznikami.

3. Termin składania wniosków

Od 4 maja do 30 czerwca 2024 r. lub do wcześniejszego wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w roku 2024.

4. Opłaty

Zwolnione z opłaty skarbowej.

5. Podstawa prawna


Uchwała Nr 1353/LXXI/2023 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie przyjęcia pogramu małej retenci n terenie Gminy Piaseczno pn. "Piaseczno łapie deszcz"


Uchwała 17.263.2022 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 18 lipca 2023 r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr 1353/LXXI/2023 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie przyjęcia programu małej retencji na terenie Gminy Piaseczno pn. „Piaseczno łapie deszcz” 

 6. Zakres dotacji:

Ze środków budżetu Gminy Piaseczno dofinansowane są inwestycje polegające na:

1.      Rozsączaniu wód opadowych i roztopowych w gruncie, tj.: 

- budowie ogrodu deszczowego infiltracyjnego z nasadzeniem roślin hydrofitowych o pojemności minimum 4 m³,

- budowie lub montażu urządzeń służących rozsączaniu wód opadowych i roztopowych do gruntu, o pojemności nie mniejszej niż 1 m³,

2.      Gromadzeniu wód opadowych i roztopowych oraz ich wykorzystaniu tj.:

- budowie lub montażu podziemnego zbiornika lub kilku podziemnych zbiorników o łącznej pojemności minimum 4m  wraz z urządzeniami do poboru i wykorzystania zgromadzonej wody opadowej i roztopowej,

- budowie szczelnego zbiornika retencyjnego otwartego (jednego lub więcej niż jednego) zakopanego w gruncie o pojemności minimum 4 m³ (łącznie) wraz z urządzeniami do poboru i wykorzystania zgromadzonej wody opadowej i roztopowej,

- montażu wolnostojących zbiorników (lub zbiornika) naziemnych o minimalnej łącznej pojemności 1m³ spełniających funkcję zatrzymania i wykorzystania wody opadowej i roztopowej,

- budowie ogrodu deszczowego w gruncie z uszczelnionym dnem o pojemności minimum 4 m³ lub w pojemnikach o pojemności minimum 1 m³ (łącznie),

- adaptacji nieużywanego szczelnego zbiornika po nieczystościach ciekłych do celów retencyjnych wraz z urządzeniami do poboru i wykorzystania zgromadzonych wód opadowych i roztopowych,

 7. Wysokość dotacji:

Wysokość dotacji wynosi 60% lub 80% kosztów kwalifikowanych realizacji inwestycji, a procentowy udział dofinansowania zależy od przyjętych rozwiązań, tj.

- 60% kosztów kwalifikowanych dofinansowania ale nie więcej niż 6 000 zł przysługuje 
w przypadku wykonania inwestycji gwarantującej jeden z możliwych sposobów zagospodarowania wody tj. polegających na rozsączaniu w gruncie wód opadowych 
i roztopowych lub gromadzeniu i wykorzystaniu wód opadowych i roztopowych,

- 80% kosztów kwalifikowanych dofinansowania realizacji inwestycji, ale nie więcej niż 8 000 zł w przypadku wykonania inwestycji mieszanych*, przy czym kwota dotacji będzie wyliczona na podstawie łącznych kosztów wykonania tych inwestycji.

 * inwestycjami mieszanymi są systemy składające się z przynajmniej jednego elementu służącego rozsączaniu wód opadowych i roztopowych w gruncie oraz przynajmniej jednego elementu służącego gromadzeniu i wykorzystaniu wód opadowych i roztopowych.

Uwaga!
Dotacja nie przysługuje na inwestycje, które zostały zrealizowane przed podpisaniem umowy dotacyjnej.

 8. Procedura dotacyjna

W celu uzyskania dotacji do systemów małej retencji należy złożyć kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek dotacyjny wraz z załącznikami za pośrednictwem platformy e-PUAP, przesłać pocztą tradycyjną lub złożyć osobiście w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno (ul. Świętojańska 5A lub ul. Kościuszki 5). Wnioski niekompletne lub nieprawidłowo wypełnione, po bezskutecznym wezwaniu do uzupełnienia w wyznaczonym terminie, pozostają bez rozpatrzenia. Po weryfikacji i akceptacji złożonego wniosku następuje podpisanie umowy dotacyjnej pomiędzy Gminą Piaseczno a beneficjentem. Beneficjent podpisując umowę o udzielenie dotacji zobowiązuje się do realizacji zadania w terminach, zakresie i na zasadach w niej określonych. Po zrealizowaniu przedsięwzięcia, Inwestor składa wniosek o rozliczenie dotacji celowej w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zrealizowania inwestycji, jednak nie później niż do 30 listopada 2024 r. Do rozliczenia należy dołączyć: faktury potwierdzające poniesione nakłady wraz z dowodami zapłaty, zdjęcia etapów realizacji inwestycji oraz oświadczenie inwestora o wykonaniu zadania zgodnie z umową oraz projektem załączonym do wniosku o dotację. Przekazanie dotacji następuje w ciągu 14 dni od daty złożenia kompletnego wniosku o rozliczenie dotacji oraz po ewentualnym dokonaniu oględzin wykonanego zadania przez pracowników UMiG Piaseczno. Wykonaną instalację należy utrzymać przez okres co najmniej 3 lat od zainstalowania. 

Załączniki

Powiadom znajomego