W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Uzyskanie dotacji celowej z budżetu gminy na likwidację niskiej emisji w Gminie Piaseczno - likwidacja pieca węglowego stanowiącego jedyne czynne źródło ogrzewania budynku na piec gazowy, olejowy, gazowo-olejowy, urządzenia elektryczne

Karta informacyjna

1. Wydział odpowiedzialny za załatwienie sprawy

Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Rolnej
ul. Świętojańska 5A
Telefon (22) 70 17 541

2. Wymagane dokumenty

Wniosek wraz z wymaganymi dokumentami, określonymi w druku wniosku

3. Opłaty

Zwolnione z opłaty skarbowej

4. Podstawa prawna

Uchwała Nr 461/XVII/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 20 stycznia 2016 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na likwidację niskiej emisji w Piasecznie.

5. Termin składania wniosków wraz z wymaganymi załącznikami

Do dnia 5 listopada każdego roku kalendarzowego lub do wyczerpania środków przewidzianych w budżecie gminy na dotację na dany rok.

6. Miejsce składania wniosków

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Świętojańska 5A, 05-500 Piaseczno.

7. Forma złożenia wniosku

Kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek należy złożyć bezpośrednio w kancelarii delegatury urzędu lub drogą pocztową.

8. Najważniejsze informacje wraz z procedurą ubiegania się o udzielenie dotacji

W ramach dotacji celowej udzielanej z budżetu gminy Piaseczno na likwidację niskiej emisji udzielane jest dofinansowanie kosztów zakupu i instalacji kotła gazowego c.o., kotła olejowego c.o., kotła gazowo – olejowego lub urządzenia grzewczego elektrycznego w wysokości 50% poniesionych kosztów, jednak nie większej niż 4 000,00 zł.

O dotację mogą ubiegać się właściciele i współwłaściciele istniejących nieruchomości mieszkalnych lub najemcy posiadający tytuł prawny do dysponowania istniejącą nieruchomością mieszkalną położoną na terenie gminy Piaseczno, przy czym dotacja nie obejmuje budynków, w których prowadzona jest działalność gospodarcza (wyjątek stanowią budynki pełniące funkcję mieszkaniową, w których w danym lokalu nie więcej niż 20% powierzchni użytkowej przeznaczone jest pod działalność gospodarczą). Dofinansowanie dotyczy wyłącznie budynków (mieszkań) istniejących, w których zainstalowany jest piec węglowy.

W celu uzyskania dotacji należy złożyć poprawnie wypełniony wniosek wraz z załącznikami, a następnie podpisać umowę dotacyjną z gminą Piaseczno, na mocy której Wnioskodawca zostanie zobowiązany do likwidacji istniejącego pieca węglowego stanowiącego jedyne źródło ogrzewania budynku (mieszkania) oraz zainstalowania nowego źródła ogrzewania, wybranego spośród następujących: kocioł gazowy c.o., kocioł olejowy c.o., kocioł gazowo – olejowy, urządzenia grzewcze elektryczne.


Wraz z wnioskiem należy złożyć następujące dokumenty:

1. Dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością (np. akt notarialny, wypis z rejestru gruntów)
2. Zgodę wszystkich współwłaścicieli nieruchomości (tylko w przypadku współwłasności)
3. Zgodę wszystkich właścicieli budynku na zmianę sposobu ogrzewania (tylko w przypadku wniosku składanego przez najemcę)
4. Oświadczenie w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej
5. Oświadczenie stwierdzające, że dofinansowanie na inwestycję nie będzie finansowane równolegle z innych źródeł spoza budżetu gminy
6. Oświadczenie dotyczące dotychczasowego źródła ogrzewania budynku
7. Fotografię dotychczasowego źródła ogrzewania budynku
8. Umowę kompleksową dostarczenia paliwa gazowego / potwierdzenie odbioru przyłącza gazowego umożliwiającego wykorzystanie gazu ziemnego do ogrzewania budynku kotłem gazowym (jeżeli inwestycja realizowana jest na terenie niezgazyfikowanym ww. dokument można zastąpić umową kupna / dzierżawy zbiornika LPG)
9. Roczną fakturę rozliczeniową zużycia gazu za poprzedni rok rozliczeniowy (tylko w przypadku realizacji inwestycji w budynku, do którego dotychczas dostarczany jest gaz do kuchni gazowej i/lub ogrzewania ciepłej wody)
10. Inne dokumenty uprawdopodobniające fakt, iż piec węglowy znajdujący się w budynku jest jedynym   źródłem ogrzewania (tylko jeżeli zużycie gazu liczone w kWh wykazane w ww. rocznej fakturze rozliczeniowej przekracza 5600 kWh)
11.Harmonogram rzeczowo-finansowy planowanej inwestycji


UWAGA: W celu uzyskania dotacji do czasu podpisania umowy dotacyjnej nie należy realizować inwestycji, ani eliminować z kotłowni starego pieca węglowego. Wszystkie dokumenty rozliczeniowe, w tym m.in. faktury zakupu i/lub montażu nowego pieca, zezłomowania starego pieca węglowego, pierwszego rozruchu pieca itp. muszą być opatrzone datą późniejszą niż data podpisania umowy między Wnioskodawcą a gminą Piaseczno.

9. Dokumenty do pobrania:

Załączniki

Powiadom znajomego