W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Dofinansowanie instalacji kolektorów słonecznych
Pragniemy poinformować, że od kilku miesięcy Gmina Piaseczno prowadzi prace nad przygotowaniem aplikacji na pozyskanie z funduszy Unii Europejskiej dofinansowania na zakup i montaż nowoczesnych instalacji kolektorów słonecznych dla mieszkańców Piaseczna i okolic, które mogłyby wspomagać instalacje grzewcze wody użytkowej w domach.

Niestety, istniejące obecnie prawo a konkretnie Ustawa o Finansach Publicznych (art. 221) uniemożliwia Gminom przekazywanie pieniędzy publicznych podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, czyli mieszkańcom.

Innymi słowy, Gmina mogłaby starać się o takie dofinansowania np. dla budynków użyteczności publicznej (szkoły, przedszkola, itp.) ale nie dla osoby fizycznej dla celów ogrzewania jej domu.
Na przeszkodzie takiemu działaniu stoi też zaktualizowana w ub. r. ustawa Prawo Ochrony Środowiska, która odebrała Gminom możliwość dofinansowywania inwestycji ekologicznych osobom fizycznym.
Dopiero w przypadku zmiany tych przepisów (a są w Sejmie czynione starania w tym kierunku), Gmina będzie mogła podjąć się ostatecznego przygotowania i złożenia aplikacji.

Dla celów przybliżenia mieszkańcom dotychczas poczynionych działań, podajemy poniżej garść informacji związanych z tym Projektem.

Tytuł przygotowywanego Projektu: „Więcej Słońca – wykorzystanie nowoczesnych instalacji kolektorów słonecznych do ekologicznego wytwarzania energii cieplnej dla mieszkańców z rejonu Piaseczna”
Przygotowaliśmy już formularze Deklaracji Udziału w Projekcie oraz Ankiety mającej na celu wstępne określenie doboru koniecznej instalacji. Mieszkańcy zainteresowani uczestnictwem w tym projekcie, mogą już wypełniać te formularze. Są one dostępne na dole strony  oraz w wersji papierowej w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno ul. Kościuszki 5.
Wypełnione Deklaracje i Ankiety należy składać w kancelarii Urzędu w kopertach z dopiskiem „WIĘCEJ SŁOŃCA” lub nadsyłać elektronicznie na adres: bielicki@piaseczno.eu

Termin składania Deklaracji i Ankiet:
UWAGA-TERMIN WYDŁUŻONO DO 30 lipca 2010 r.

Ilość złożonych Deklaracji i Ankiet da nam jednocześnie informację o poziomie zainteresowania tym Projektem wśród mieszkańców i będzie pomocna do podejmowania dalszych kroków przez Gminę.

Mieszkańcy, którzy wypełnią ankiety i zadeklarują chęć udziału w tym Projekcie, będą jednakże mogli w nim efektywnie uczestniczyć za pośrednictwem Gminy dopiero po:
1. zmianie ww przepisów Ustawy o Finansach Publicznych i Prawo Ochrony Środowiska,
2. pozytywnej ocenie złożonej przez Gminę aplikacji i uzyskaniu dofinansowania.

Wtedy także będzie mogło być ujawnione konto, na które będzie można wpłacić tzw. wkład własny, a po jego dokonaniu, z uczestnikami Projektu będą mogły być podpisane stosowne umowy użyczenia połaci dachowej lub fragmentu działki dla posadowienia kolektorów solarnych. Wielkość wkładu własnego będzie uzależniona od wielkości uzyskanego dofinansowania a jest ona różna w poszczególnych Programach Operacyjnych funduszy UE oraz wskazywanego w tych Programach poziomu udziału własnego. Udział własny może się wahać w granicach od 15 do 40% kosztów urządzeń i ich montażu.
W przypadku zmiany ww przepisów oraz uzyskania pozytywnej oceny Gminnej aplikacji i otrzymania dofinansowania, projekt mógłby być realizowany w latach 2011-2013.


Warunki uczestnictwa w Projekcie:

1. Złożenie Deklaracji Udziału w Projekcie oraz Ankiety,
2. Potwierdzenie posiadania prawa własności do budynku / działki (odpis księgi wieczystej) – termin jego złożenia zostanie podany później.
3. Podpisanie umowy użyczenia Gminie połaci dachowej lub fragmentu działki na czas trwania Projektu oraz późniejszy 3-5 letni, wymagany przepisami UE okres zachowania trwałości jego efektów. Dopiero po tym okresie zestaw kolektorów przeszedłby na własność właścicieli budynków - treść Umowy oraz termin jej podpisywania zostanie podany później.
4. Realizacja Projektu nie może wiązać się z wycinką drzew na posesjach jego uczestników.
5. Budynek powinien być technicznie przystosowany do przyjęcia instalacji kolektorów oraz urządzeń związanych z ich funkcjonowaniem – ocena przystosowania zostanie dokonana w terminie późniejszym.
6. Dokonanie, na wskazane w okresie późniejszym konto, wpłaty zapewniającej wkład własny uczestnika, wynikający z warunków Projektu.

Pliki do pobrania:
Deklaracja udziału w projekcie 'Więcej Słońca'
ANKIETA-kolektory słoneczne

Janusz Bielicki – koordynator Projektu
 

Powiadom znajomego