W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Tablica ogłoszeń

RSS XML

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego WA.ZUZ.6.4210.663.2022.MSK

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: - przebudowę rowu przydrożnego w pasie drogi krajowej nr 79 na działce nr ew. 327 obręb 0044 Żabieniec, gmina Piaseczno, - wykonanie drenażu francuskiego w pasie drogowym ul. Ptaków Leśnych, - przebudowę rowu melioracyjnego na działkach...

Podatek od nieruchomości na 2023 rok

W 2023 roku stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie gminy Piaseczno wynoszą: 1) od gruntów: a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 1,00zł od 1m² powierzchni; b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi...

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego WA.ZUZ.6.4210.923.2022.AZ

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na: - likwidację rowu przydrożnego na działce o nr ew. 58/7 obręb 0025 Mieszkowo, gmina Piaseczno oraz drenowania na działkach o nr ew. 59, 61/2, 100, 61/3, 63/6, 63/4 obręb Mieszkowo, gmina Piaseczno, - wykonanie dwóch rowów przydrożnych z...

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego WA.ZUZ.6.4210.915.2022.TW

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego RAWA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie decyzją Dyrektora Zarządu Zlewni w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 19 stycznia 2020 r. o znaku: WA.ZUZ.6.4210.687.2020.TW na wykonanie urządzenia...

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego WA.ZUZ.6.4210.758.2022.KK

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na odprowadzeniu do wód Kanału Jeziorki wód opadowych lub roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzenia opadów atmosferycznych, w następującej lokalizacji - działka...

Obwieszczenie OŚR.6331.21.2021.AP

OŚR.6331.21.2021.AP                                                                       O B W I E S Z C Z E N I E INFORMUJĄCE O PRZEDŁUŻENIU TERMINU NA ZAŁATWIENIE SPRAWY DOT. ZMIANY STANU WODY NA GRUNCIE POŁOŻONYM W MIEJSCOWOŚCI JULIANÓW NA DZIAŁKACH NR EWID. 279-290, 311, 339-358   Na podstawie art. 36 § 1 i 2 w związku z art. 123 § 2 ustawy z...

Obwieszczenie OŚR.6331.21.2021.AP

OŚR.6331.21.2021.AP                                                                              O B W I E S Z C Z E N I E INFORMUJĄCE O WPŁYNIĘCIU EKSPERTYZY BIEGŁEGO DO SPRAWY DOT. ZMIANY STANU WODY  NA GRUNCIE POŁOŻONYM W MIEJSCOWOŚCI JULIANÓW NA DZIAŁKACH NR EWID. 279-290, 311, 339-358.   Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r....