W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Wyszukiwanie zaawansowane

Wyniki wyszukiwania:

znaleziono 9735 artykułów
Znak sprawy: OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego miasta i gminy Piaseczno
Znak sprawy OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego miasta i gminy Piaseczno
Znak pisma UiA.6720.1.2023
Rodzaj dokumentu przystąpienie do sporządzenia projektu
Data ważności ogłoszenia
Opis Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno 5 czerwca 2024 r. UiA.6720.1.2023   OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego miasta i gminyPiaseczno   Na podstawie art. 13i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.), oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 i art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Piasecznie uchwały nr 1436/LXXVI/2023 z dnia 18 października 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego miasta i gminy Piaseczno. Plan ogólny jest sporządzany dla obszaru całej gminy Piaseczno. Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy na stronie internetowej pod adresem https://bip.piaseczno.eu/artykuly/491/plan-ogolny. Zainteresowani mogą składać wnioski w terminie od 5 czerwca do 12 lipca 2024 r. do Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno, który jest organem właściwym do ich rozpatrzenia. Wniosek do projektu planu ogólnego można złożyć za pomocą formularza online dostępnego na stronie https://voxly.pl/piaseczno Wniosek można także złożyć na formularzu w postaci papierowej lub w formie dokumentu elektronicznego. Formularz tradycyjny dostępny jest w kancelarii Urzędu lub w BIP Urzędu na stronie https://bip.piaseczno.eu/artykuly/491/plan-ogolny. (zeskanuj telefonem kod QR)   Wniosek do projektu planu ogólnego z wykorzystaniem formularza tradycyjnego składa się:- na piśmie utrwalonym w postaci papierowej - w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno lub na adres Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno;- na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej - za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP: /umigpiaseczno/SkrytkaESP lub na adres email: urzad@piaseczno.eu Składający wniosek do projektu planu ogólnego:- podaje swoje imię i nazwisko oraz adres zamieszkania albo nazwę oraz adres siedziby,- podaje adres poczty elektronicznej, o ile taki posiada, - wskazuje, czy jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości objętej wnioskiem, - może podać dodatkowe dane do kontaktu takie jak adres do korespondencji lub numer telefonu. UWAGA: wnioski złożone po terminie (liczy się data wpływu do Urzędu) oraz wnioski niespełniające powyżej wskazanych warunków pozostawi się bez rozpoznania. Więcej informacji można uzyskać:- w punkcie konsultacyjnym czynnym w każdą środę w godzinach 9-15 w terminie składania wniosków, znajdującym się w siedzibie Urzędu przy ul. Kościuszki 5 w Piasecznie w pokoju 31. - na stronie internetowej https://piaseczno.eu/planowanie - pod nr telefonu 22 70 17 551.   Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Informuję, że dane osobowe, które będą przetwarzane w trakcie prac projektowych podlegają ochronie zgodnie z informacją dostępną na stronie internetowej https://bip.piaseczno.eu/, w przewodniku interesanta, w którym znajduje się treść „klauzuli informacyjnej”. Prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.     z up. Burmistrza Miasta i Gminy Piasecznomgr inż. arch. Anna Pakulińska-AttiaNaczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury   OBWIESZCZENIE ogłasza się:- przez publikację w prasie;- przez wywieszenie w siedzibie urzędu;- przez udostępnienie informacji na stronie internetowej urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu;- przez wywieszenie ogłoszenia na terenie gminy przez sołtysów wsi

Procedura Planu Ogólnego

Krok 1 - przystąpienie do planu Termin - 18 października 2023 r. Przystąpienie do sporządzenia planu ogólnego miasta i gminy Piaseczno - uchwała nr 1436/LXXVI/2023 Rady Miejskiej W Piasecznie z dnia 18 października 2023 r. [ pobierz uchwałę ] Dane przestrzenne - plik GML [ pobierz plik ] Krok 2 - zbieranie wniosków Termin - od 5 czerwca do 12...

Zamówienie na: System monitorowania powietrza do pomiaru zanieczyszczeń powietrza
Zamówienie na System monitorowania powietrza do pomiaru zanieczyszczeń powietrza
Status zamówienia aktualne
Nr sprawy OŚR.271.7.2024.KR
Zamawiający Urząd Miasta i Gminy Piaseczno
Tryb zamówienia zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia usługi
Wartość zamówienia od 50 000,01 zł netto do 130 000,00 zł netto
Termin składania ofert
Sposób składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5 (ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: System do pomiarów zanieczyszczeń powietrza) lub na adres poczty elektronicznej: osr@piaseczno.eu
Stanowisko: Referent lub Specjalista w Referacie Płac i Ubezpieczeń Społecznych
Stanowisko Referent lub Specjalista w Referacie Płac i Ubezpieczeń Społecznych
Miejsce pracy Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert należy dostarczyć osobiście do Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie lub przesłać pocztą na adres: Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie ul. Janusza Kusocińskiego 4, 05-500 Piaseczno w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy umowy na zastępstwo w Referacie Płac i Ubezpieczeń Społecznych” lub drogą elektroniczną na adres praca@cuw.piaseczno.eu

Wyłożenie projektu MPZP części wsi Wólka Kozodawska dla obszaru dz. nr ewid. 164, 165

Wyłożenie projektu planu w dniach od 29 maja 2024 r. do 19 czerwca 2024 r. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wólka Kozodawska dla obszaru działek ewidencyjnych 164, 165  Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami, odbędzie się w dniu 19 czerwca 2024 r. w godzinach od 16.00 do...

Wyłożenie MPZP części wsi Baszkówka etap I - teren usług publicznych 29.05. - 19.06.

Wyłożenie projektu planu w dniach od 29 maja 2024 r. do 19 czerwca 2024 r.  projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Baszkówka – etap I – teren usług publicznych. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami, odbędzie się w dniu 13 czerwca 2024 r. w godzinach od 16.00 do 18.00 w siedzibie...

Raport o stanie Gminy Piaseczno w roku 2023

Na podstawie art. 28 aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno przedstawia niniejszym raport o stanie Gminy Piaseczno w roku 2023. Daniel Putkiewicz Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno

Oferta realizacji zadania publicznego pn.: Turniej Lajkers Micro Games, turniej koszykówki dla najmłodszych (2015 i młodsi),Piaseczno 2024

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIASECZNO zwany dalej „Zamawiającym” w dniu 29 maja 2024r. na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571)   Zamieszcza ofertę:   Lajkers Sp. z o.o. na realizację zadania:  Turniej Lajkers Micro Games, turniej koszykówki dla...

Przedmiot konkursu: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego prowadzonego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Piaseczno na lata 2023 - 2025
Przedmiot konkursu Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego prowadzonego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Piaseczno na lata 2023 - 2025
Znak sprawy SPS.0050.35.2024
Kategoria inne
Termin składania ofert
Zamówienie na: Budowę pawilonu integracji społecznej (wykonanie, transport i montaż) w ramach zadania inwestycyjnego „Utworzenie miejsca integracji lokalnej w miejscowości Józefosław”, dofinansowana z budżetu Województwa Mazowieckiego „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2024”.
Zamówienie na Budowę pawilonu integracji społecznej (wykonanie, transport i montaż) w ramach zadania inwestycyjnego „Utworzenie miejsca integracji lokalnej w miejscowości Józefosław”, dofinansowana z budżetu Województwa Mazowieckiego „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2024”.
Status zamówienia w trakcie rozstrzygania
Nr sprawy Spr. 61/2024
Zamawiający Urząd Miasta i Gminy Piaseczno
Tryb zamówienia tryb podstawowy - art. 275 pkt 1
Rodzaj zamówienia roboty budowlane
Wartość zamówienia powyżej 130 000,00 zł netto
Termin składania ofert
Sposób składania ofert Platforma e-Zamówienia
Stanowisko: Dyrektor placówki oświatowej
Stanowisko Dyrektor placówki oświatowej
Miejsce pracy Zespół Szkolno - Przedszkolny w Piasecznie
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert kancelaria Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno ul. Kościuszki 5
Stanowisko: Podinspektor w Wydziale Windykacji (2 stanowiska)
Stanowisko Podinspektor w Wydziale Windykacji (2 stanowiska)
Miejsce pracy Urząd Miasta i Gminy Piaseczno
Termin składania ofert
Stanowisko: Dyrektor placówki oświatowej
Stanowisko Dyrektor placówki oświatowej
Miejsce pracy Przedszkole Nr 2 w Piasecznie, Przedszkole Nr 3 w Piasecznie
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert kancelaria Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno ul. Kościuszki 5

Oferta realizacji zadania publicznego pn.:„Przeciwdziałanie uzależnieniom poprzez zajęcia edukacyjne i profilaktyczne dla młodzieży realizowane w formie parafialnego wyjazdu dla dzieci do Broku”

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIASECZNO zwany dalej „Zamawiającym” w dniu 28 maja 2024 roku Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 571), zamieszcza ofertę Parafii Rzymskokatolickiej św. Huberta w Zalesiu Górnym   na realizację poniżej proponowanego zadania...

Oferta realizacji zadania publicznego pn.: Prezentowanie talentów i zainteresowań muzycznych uczniów warsztatów muzycznych oraz dzieci i młodzieży z Gminy Piaseczno

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIASECZNO zwany dalej „Zamawiającym” w dniu 28 maja 2024r. na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571)  Zamieszcza ofertę:   Stowarzyszenia Gama na realizację zadania:  Prezentowanie talentów i zainteresowań muzycznych uczniów...