W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Wyszukiwanie zaawansowane

Wyniki wyszukiwania:

znaleziono 8714 artykułów

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2023 roku pn.: Rozwój i szkolenie w zakresie piłki nożnej seniorskiej z Gminy Piaseczno

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania w zakresie piłki nożnej seniorskiej z Gminy Piaseczno Sposób składania ofert: Oferty należy składać poprzez generator ofert konkursowych w serwisie Witkac.pl, dostępny na stronie www.witkac.pl Po złożeniu oferty w generatorze ofert konkursowych niezbędne jest...

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2023 roku pn.: Rozwój i szkolenie w zakresie piłki nożnej seniorów z terenu Miasta Piaseczno

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania w zakresie piłki nożnej seniorów z terenu Miasta Piaseczno. Sposób składania ofert: Oferty należy składać poprzez generator ofert konkursowych w serwisie Witkac.pl, dostępny na stronie www.witkac.pl Po złożeniu oferty w generatorze ofert konkursowych niezbędne...

Zamówienie na: Zapytanie ofertowe pn. "Samochód służbowy dla SM - doposażenie samochodu służbowego"
Zamówienie na Zapytanie ofertowe pn. "Samochód służbowy dla SM - doposażenie samochodu służbowego"
Status zamówienia w trakcie rozstrzygania
Zamawiający Urząd Miasta i Gminy Piaseczno
Tryb zamówienia zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia usługi
Wartość zamówienia od 10 000,01 zł netto do 50 000,00 zł netto
Termin składania ofert
Sposób składania ofert w sposób elektroniczny -email lub w kancelarii UMiGP
Zamówienie na: Budowa ścieżek parkowych w ramach zadania: "Park Miejski - uzupełnienie zagospodarowania"
Zamówienie na Budowa ścieżek parkowych w ramach zadania: "Park Miejski - uzupełnienie zagospodarowania"
Status zamówienia aktualne
Nr sprawy spr.47/2023
Zamawiający Urząd Miasta i Gminy Piaseczno
Tryb zamówienia tryb podstawowy - art. 275 pkt 1
Rodzaj zamówienia roboty budowlane
Wartość zamówienia powyżej 130 000,00 zł netto
Termin składania ofert
Sposób składania ofert Platforma e-Zamówienia
Zamówienie na: Nasadzenia część 1 na dz. nr ew. 38/4 obręb 0043 Złotokłos, w ramach zadania inwestycyjnego "Rewaloryzacja parku Rostworowskich w Złotokłosie".
Zamówienie na Nasadzenia część 1 na dz. nr ew. 38/4 obręb 0043 Złotokłos, w ramach zadania inwestycyjnego "Rewaloryzacja parku Rostworowskich w Złotokłosie".
Status zamówienia aktualne
Nr sprawy Spr. 45/2023
Zamawiający Urząd Miasta i Gminy Piaseczno
Tryb zamówienia tryb podstawowy - art. 275 pkt 1
Rodzaj zamówienia roboty budowlane
Wartość zamówienia powyżej 130 000,00 zł netto
Termin składania ofert
Sposób składania ofert Platforma e-Zamówienia

Zgromadzenie publiczne

Urząd Miasta i Gminy w Piasecznie informuje, że w dniu 10.06.2023 r. w godz. 14.00-19.00 na placu Józefa Piłsudskiego w  Piasecznie odbędzie się zgromadzenie publiczne.Organizatorem jest osoba prywatna. Organizator planuje przejście następującą trasą: Plac Piłsudskiego, ul.Tadeusza Kościuszki, ul.Henryka Sienkiewicza, ul.Dworcowa, ul.Jana Pawła...

Znak sprawy: ZAWIADOMIENIE UiA.4120.1.2023.PK o zamiarze włączenia do GEZ nowej karty adresowej zabytku
Znak sprawy ZAWIADOMIENIE UiA.4120.1.2023.PK o zamiarze włączenia do GEZ nowej karty adresowej zabytku
Znak pisma UiA.4120.1.2023.PK pismo znak KW.6564.2023
Rodzaj dokumentu inne
Data ważności ogłoszenia
Opis ZAWIADOMIENIEDotyczy: kamienica przy ul. Kościuszki 4 (dz. ew. nr 24 obręb 26) w mieście Piaseczno, czas powstania 1924 rok, rozbudowana w latach 1936-1937Działając na podstawie § 18 oraz § 18 b rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem zwanego dalej „rozporządzeniem” (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 56), w nawiązaniu do art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 840), na wniosek właściciela nieruchomości, Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno informuje o zamiarze włączenia do gminnej ewidencji zabytków nowej karty adresowej zabytku.Zgodnie z § 18 b ww. rozporządzenia:ust. 1. o zamiarze włączenia karty adresowej zabytku do gminnej ewidencji zabytków burmistrz zawiadamia niezwłocznie właściciela lub posiadacza zabytku albo nieruchomości;ust. 3 niniejsze zawiadomienie umieszcza się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej;ust. 4 zawiadamia się właściciela lub posiadacza zabytku, na co najmniej 14 dni przed planowanym terminem włączenia karty adresowej zabytku do gminnej ewidencji zabytków.Zgodnie z art. 22 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami burmistrz prowadzi gminną ewidencję zabytków w formie zbioru kart adresowych zabytków nieruchomych z terenu gminy. W gminnej ewidencji zabytków powinny być ujęte zabytki nieruchome wyznaczone przez burmistrza w porozumieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków.     z up. Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno    mgr inż. arch. Anna Pakulińska-Attia/podpisano elektronicznie/  
Zamówienie na: „Zabezpieczenie budynku przy ul. Warszawskiej 2a w Piasecznie”
Zamówienie na „Zabezpieczenie budynku przy ul. Warszawskiej 2a w Piasecznie”
Status zamówienia w trakcie rozstrzygania
Nr sprawy INW.7013.9.2023.MS.168
Zamawiający Urząd Miasta i Gminy Piaseczno
Tryb zamówienia zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia roboty budowlane
Termin składania ofert
Sposób składania ofert W kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Wydział Inwestycji – Zabezpieczenie budynku przy ul. Warszawskiej 2a w Piasecznie” lub pocztą elektroniczną na adres: inw@piaseczno.eu
Interpelacja w sprawie: wykonania projektu i budowy oświetlenia ulicznego dla ul. Owocowy Sad, Dzikiej Jabłoni, Kwitnącej Gruszy i Cichej Łąki
Interpelacja w sprawie wykonania projektu i budowy oświetlenia ulicznego dla ul. Owocowy Sad, Dzikiej Jabłoni, Kwitnącej Gruszy i Cichej Łąki
Tożsamość radnego Magdalena Woźniak
Znak sprawy: Obwieszczenie UiA.6733.1.2023.ŁM CP bud. kolumbariów na terenie cmentarza Antoninów
Znak sprawy Obwieszczenie UiA.6733.1.2023.ŁM CP bud. kolumbariów na terenie cmentarza Antoninów
Znak pisma UiA.6733.1.2023.ŁM
Rodzaj dokumentu decyzja
Data ważności ogłoszenia
Opis Piaseczno, dnia 2023-05-11 UiA.6733.1.2023.ŁM  OBWIESZCZENIE Niniejszym informuję, na podstawie: art. 53 ust 1 Ustawy z dnia 27 maja 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z  2022 r., poz. 503 ze zm.), że na wniosek inwestora z dnia 14.02.2023 r., L. dz. PP.12560.2023/UA:  Miasto Stołeczne Warszawa Zarząd Cmentarzy Komunalnych  ul. Powązkowska 43/43, 01-797 Warszawa, została wydana decyzja Nr 1/2023 z dnia 2023.05.11, znak: UiA.6733.1.2023.ŁM ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kolumbariów na terenie cmentarza w obrębie geodezyjnym nr 0002 dz. nr. ew. 152/2, 69, 72, 78 Antoninów gmina Piaseczno. Strony, których interesu prawnego lub obowiązku przedmiot sprawy dotyczy, po zapoznaniu się ze sprawą, mają prawo wniesienia odwołania od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni licząc od dnia niniejszego obwieszczenia. (Odwołanie od decyzji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie). Przedmiotowa decyzja znajduje się do wglądu w godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno ul. Kościuszki 5. z up. Burmistrza Miasta i Gminy Piasecznomgr inż. arch. Anna Pakulińska-AttiaNACZELNIKWydziału Urbanistyki i Architektury 
Stanowisko: Dyrektor Przedszkola Nr 8 w Piasecznie
Stanowisko Dyrektor Przedszkola Nr 8 w Piasecznie
Miejsce pracy Przedszkole Nr 8 w Piasecznie
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Kancelaria Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno
Znak sprawy: OŚR.6220.12.2021.PG
Znak sprawy OŚR.6220.12.2021.PG
Rodzaj dokumentu inne
Data ważności ogłoszenia
Opis [ukryj][start]obwieszczenie o zawiadamianiu stron w nowych postępowaniach dotyczących wydania decyzji środowiskowych następować będzie w drodze obwieszczeń publikowanych jedynie w Biuletynie Informacji Publicznej gminy Piaseczno bip.piaseczno.eu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Gminy przy ul. Świętojańskiej 5A w Piasecznie[koniec][/ukryj]                                                                             Piaseczno, dn. 11.05.2023 r. OŚR.6220.12.2021.PG                                         O b w i e s z c z e n i e W związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775) informuję, że działając w celu usprawnienia powiadamiania mieszkańców gminy Piaseczno o wydanych decyzjach i innych czynnościach podejmowanych przez Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, zawiadamianie stron w nowych postępowaniach dotyczących wydania decyzji środowiskowych następować będzie w drodze obwieszczeń publikowanych jedynie w Biuletynie Informacji Publicznej gminy Piaseczno bip.piaseczno.eu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Gminy przy ul. Świętojańskiej 5A w Piasecznie. O opublikowaniu nowych obwieszczeń będą informowani Sołtysi, którzy każdorazowo taką informację powinni opublikować w sposób zwyczajowo przyjęty w Sołectwie.Doręczenie obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni, licząc od następnego dnia od publicznego ogłoszenia.  Otrzymują mieszkańcy gminy Piaseczno poprzez:1. Stronę internetową Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno 2. Sołtysa Bąkówki (do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty)3. a/a + tablicę ogłoszeń Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Rolnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno
Znak sprawy: OŚR.6220.7.2023.PG
Znak sprawy OŚR.6220.7.2023.PG
Rodzaj dokumentu inne
Data ważności ogłoszenia
Opis [ukryj][start]obwieszczenie o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o opinie w zakresie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej (ul. Bobrowieckiej) od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2839W w Gołkowie i Bąkówce do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2841W w Bobrowcu i Kamionce[koniec][/ukryj]                                                                            Piaseczno, dn. 12.05.2023 r.OŚR.6220.7.2023.PG                                              O b w i e s z c z e n i e  Na podstawie art. 106 § 2 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3, art. 64 ust. 1 pkt. 1, 2, 4 i art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2022 r. poz. 1029 ze zm.) zawiadamiam, że wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o opinie w zakresie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej (ul. Bobrowieckiej) od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2839W w Gołkowie i Bąkówce do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2841W w Bobrowcu i Kamionce.Doręczenie obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni, licząc od następnego dnia od publicznego ogłoszenia.  Otrzymują strony postępowania zgodnie z art. 49 k.p.a. poprzez:1. Stronę internetową Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno 2. Urząd Gminy Lesznowola (do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty)3. a/a + tablicę ogłoszeń Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Rolnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno  
Znak sprawy: OŚR.6220.7.2023.PG
Znak sprawy OŚR.6220.7.2023.PG
Rodzaj dokumentu inne
Data ważności ogłoszenia
Opis [ukryj][start]obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej (ul. Bobrowieckiej) od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2839W w Gołkowie i Bąkówce do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2841W w Bobrowcu i Kamionce.[koniec][/ukryj]                                                                             Piaseczno, dn. 12.05.2023 r.OŚR.6220.7.2023.PG                                            O b w i e s z c z e n i e  Na podstawie art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.)  w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2022 r. poz. 1029 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek Pana Daniela Kopyta - pełnomocnika Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej (ul. Bobrowieckiej) od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2839W w Gołkowie i Bąkówce do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2841W w Bobrowcu i Kamionce.Zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a. organy administracji publicznej zobowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Wobec powyższego informuję, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Rolnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Świętojańskiej 5A pokój 104 w godzinach pracy Urzędu oraz składać wnioski i zastrzeżenia w tej sprawie w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno. Z uwagi na charakter pracy oraz częste wyjazdy w teren, prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod numerem telefonu  22 70 17 541.Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni, licząc od następnego dnia od publicznego ogłoszenia.  Otrzymują strony postępowania zgodnie z art. 49 k.p.a. poprzez:1.Stronę internetową Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno 2.Urząd Gminy Lesznowola (do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty)3.a/a + tablicę ogłoszeń Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Rolnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno
Zamówienie na: "Opracowania geodezyjne na potrzeby Gminy Piaseczno".
Zamówienie na "Opracowania geodezyjne na potrzeby Gminy Piaseczno".
Status zamówienia w trakcie rozstrzygania
Nr sprawy spr.43/2023
Zamawiający Urząd Miasta i Gminy Piaseczno
Tryb zamówienia tryb podstawowy - art. 275 pkt 1
Rodzaj zamówienia roboty budowlane
Wartość zamówienia powyżej 130 000,00 zł netto
Termin składania ofert
Sposób składania ofert Platforma e-Zamówienia