Brak treści artykułu

Załączniki:

Nr 1269_LXVI_2023 w spr. zmiany uchwały nr 1244_LXIII_2022 Rady Miejskiej W Piasecznie z dnia 28.12.2022 r
Nr 1270_LXVI_2023 w spr. zmian WPF Gminy Piaseczno na lata 2023-2037.
Nr 1271_LXVI_2023 w spr. zmiany uchwały 466_XX_2020 RM w Piasecznie z 26.02.2020 r.
Nr 1272_LXVI_2023 w spr. udzielenia pomocy finansowej Województwu Mazowieckiemu w 2023 roku
NR 1273_LXVI_2023 w spr. upoważnienia Burmistrza MiG Piaseczno do zawarcia porozumienia z Gminą Tarczyn w spr realizacji zadania publicznego
Nr 1274_LXVI_2023 w spr. przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Piaseczno do roku 2040
Nr 1275_LXVI_2023 w spr. odstąpienia od sporządzenia zmiany MPZP podjętego uchwałą 819_XXIX_2016 z 28.12.2016
Nr 1276_LXVI_2023 w spr. przystąpienia do zmiany MPZP części miasta Piaseczna i części wsi Żabieniec dla terenu 1UST
Nr 1277_LXVI_2023 w spr. nabycia dz. dr. 38.1 obr. 66 ul. Ks. Marka w Piasecznie
Nr 1278_LXVI_2023 w spr. zmiany uchwały nr 448 XIX 2020 z dnia 22.01.2020 r.w spr. ustalania zasad najmu lokali użytkowych
Nr 1279_LXVI_2023 w spr. zmiany składów osobowych komisji problemowych Rady Miejskiej w Piasecznie.
Nr 1280_LXVI_2023 w spr. zmiany składów osobowych komisji problemowych Rady Miejskiej w Piasecznie