MPZP - Runów/Runów PGR - Nr uchwały 1516/LII/2010 - UiA.APA.0621.ZP.61.11

Przystąpienie do MPZP - Runów/Runów PGR - Nr uchwały 1516/LII/2010

Przystąpienie do MPZP - Runów/Runów PGR - Nr uchwały 1516/LII/2010 - załącznik graficzny

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP dla miejscowości Runów/Runów PGR - UiA.APA.0621.ZP.61.11

Zmiana przystąpienia do MPZP - Runów/RunówPGR - nr uchwały 687/XXV/2016

Zmiana przystąpienia do MPZP - Runów/RunówPGR - nr uchwały 1537/L/2018

 

Etap I - UiA.ZP.6721.6.2018.WR 

OBWIESZCZENIE - wyłożenie - Runów/RunówPGR - etap I [pdf]

Wyłożenie - Projekt tekstu - etap I

Wyłożenie - Projekt MPZP 1:1000 - etap I

Wyłożenie - Prognoza oddziaływania na środowisko - etap I

Uchwalenie MPZP - UCHWAŁA NR 242/XI/2019 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie ewidencyjnym PGR Runów 0034 oraz części terenu w obrębie ewidencyjnym Runów 0033 – Etap I

 

Etap II - UiA.6721.83.2.2010.MKR

OBWIESZCZENIE - wyłożenie - Runów/RunówPGR - etap II [doc]

OBWIESZCZENIE - wyłożenie - Runów/RunówPGR - etap II [pdf]

Wyłożenie - Projekt tekstu - etap II

Wyłożenie - Projekt MPZP 1:1000 - etap II

Wyłożenie - Prognoza oddziaływania na środowisko - etap II