MPZP - Runów/Runów PGR - Nr uchwały 1516/LII/2010 - UiA.6721.83.2.2010.MKR

Przystąpienie do MPZP - Nr uchwały 1516/LII/2010 [pobierz uchwałę]

Przystąpienie do MPZP - Nr uchwały 1516/LII/2010 - załącznik graficzny [pobierz załącznik]

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP - UiA.APA.0621.ZP.61.11 [pobierz obwieszczenie]

Zmiana przystąpienia do MPZP - nr uchwały 687/XXV/2016 [pobierz uchwałę]

Zmiana przystąpienia do MPZP - nr uchwały 1537/L/2018 [pobierz uchwałę]

Etap I - UiA.6721.83.1.2010.MKR

 

 

Etap II - UiA.6721.83.2.2010.MKR

Link do mapy z lokalizacją przystąpienia [pokaż na mapie]

Obwieszczenie - UiA.6721.83.2.2010.MKR - wyłożenie - Runów/RunówPGR - etap II [pobierz obwieszczenie - doc]

Obwieszczenie - UiA.6721.83.2.2010.MKR - wyłożenie - Runów/RunówPGR - etap II [pobierz obwieszczenie - pdf]

 

Wyłożenie MPZP

Wyłożenie - Projekt tekstu - etap II [pobierz projekt tekstu]

Wyłożenie - Projekt MPZP 1:1000 - etap II [pobierz projekt rysunku]

Wyłożenie - Prognoza oddziaływania na środowisko - etap II [pobierz projekt prognozy]

Rozstrzygniecie uwag do wyłożenia - [pobierz plik]

 

Ponowne wyłożenie Etapu II - 19 września 2022 r. do 10 października 2022 r.

Obwieszczenie - UiA.6721.83.2.2010.MKR - ponowne wyłożenie - etap II [pobierz obwieszczenie - pdf]

Obwieszczenie - UiA.6721.83.2.2010.MKR - ponowne wyłożenie - etap II [przekierowanie do obwieszczenia na BIP]

 

Wyłożenie MPZP

Wyłożenie projektu MPZP - 19 września 2022 r. do 10 października 2022 r. - Link do wyłożenia aktywny w dniach 19.09.2022-10.10.2022 - [przekierowanie do wyłożenia na BIP]

Rozstrzygnięcie uwag do wyłożenia [pobierz plik]

 

 

Etap III - UiA.6721.83.3.2010.MKR

Link do mapy z lokalizacją przystąpienia [pokaż na mapie]

 

 Załączniki:

Wykaz uwag_Runów
Rozstrzygnięcie uwag_proj. mpzp Runów_II wyłożenie.pdf