Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczno dla rejonu centrum miasta

MPZP - Piaseczno (17, 19, 20, 27, 39, 40, 41, 42, 54, 55) - Nr uchwały 1170/XXXIX/2017 - UiA.ZP.6721.9.2019 / UiA.6721.37.1.2017

Przystąpienie do MPZP - Piaseczno - Nr uchwały 1170/XXXIX/2017 [pobierz uchwałę]

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP dla miejscowości Piaseczno - UiA.ZP.6721.9.2019.WK [pobierz obwieszczenie]

[Uchylone] Zmiana przystąpienia do MPZP - Nr uchwały 294/XIII/2019 [pobierz uchwałę] 

[Uchylone] Zmiana przystąpienia do MPZP - Nr uchwały 741/XXXV/2021 [pobierz uchwałę]  

[Uchylone] Zmiana przystąpienia do MPZP - Nr uchwały 773/XXXVII/2021 [pobierz uchwałę] 

Zmiana przystąpienia do MPZP - Nr uchwały 945/XLVII/2021 [pobierz uchwałę]

 

Etap I - UiA.6721.37.1.2017

Link do mapy z lokalizacją przystąpienia [pokaż na mapie]

Nie zgłoszono żadnych wniosków dotyczących obszaru etapu I w terminie wskazanym w obwieszczeniu, to jest w terminie do 16 sierpnia 2019 r.Etap II - UiA.6721.37.2.2017

Link do mapy z lokalizacją planu [pokaż na mapie]

Uchwalenie - 15.03.2023 - LXVII sesja Rady Miejskiej

Link do uchwały nr 1296/LXVII/2023 - [pobierz uchwałę w sprawie MPZP]

Publikacja MPZP - Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego - 14.04.2023 [przekierowanie do publikacji MPZP]

 

Etap III - UiA.6721.37.3.2017

Link do mapy z lokalizacją przystąpienia [pokaż na mapie]

Rozstrzygnięcie zgłoszonych wniosków projektu MPZP - Etap III [pobierz plik]

 

Wyłożenie projektu MPZP - 07.06.2023-30.06.2023 [przeniesienie do działu z wyłożeniami]

Wyłożenie - Projekt MPZP 1:1000 - etap III [pobierz projekt rysunku]

Wyłożenie - Projekt tekstu - etap III [pobierz projekt tekstu]

Wyłożenie - Prognoza oddziaływania na środowisko - etap III [pobierz projekt prognozy]

Wyłożenie - Rysunek prognozy oddziaływania na środowisko - etap III [pobierz rysunek prognozy]

Wyłożenie - Uzasadnienie do projektu planu - etap III [pobierz uzasadnienie]Etap IV - UiA.6721.37.4.2017
 
Link do mapy z lokalizacją przystąpienia [pokaż na mapie]

Nie zgłoszono żadnych wniosków dotyczących obszaru etapu IV w terminie wskazanym w obwieszczeniu, to jest w terminie do 16 sierpnia 2019 r.Załączniki:

Rysunek prognozy do MPZP centrum etap III.pdf
Rysunek planu centrum etap III.pdf
Tekst planu centrum miasta etap III
Tekst prognozy do MPZP Piaseczno Etap III
Uzasadnienie do projektu planu