W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Obwieszczenia

XML
Znak sprawy: o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego
Znak sprawy o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego
Znak pisma WA.RUZ.421.326.2019.MS
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego na wniosek PKP Energetyka S.A z siedzibą ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa na usługę wodną - pobór wód podziemnych ze studni - ujęcia wód podziemnych dla potrzeb podstacji Trakcyjnej Zalesie Górne zlokalizowanej na działce 10/1 obręb 0042 w Zalesiu Górnym.
Znak sprawy: o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
Znak sprawy o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
Znak pisma DOK.DOK3.9700.57.2019.EP
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na piętrzeniu wód powierzchniowych rzeki Jeziorki w km 18-950 na istniejącym jazie w miejscowości Gołków, gm. Piaseczno, pow. piaseczyński.
Znak sprawy: Decyzja 12/2019
Znak sprawy Decyzja 12/2019
Znak pisma ARB.6740.1.22.2018.KM
Rodzaj dokumentu decyzja
Data ważności ogłoszenia
Opis Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej: budowa ulicy Jutrzenki (droga gminna) na odcinku od ulicy Wenus do ul. Geodetów w Józefosławiu na terenie gminy Piaseczno wraz z budową i przebudową sieci infrastruktury technicznej.
Znak sprawy: WA.ZZI.6.4100.1014.2019.BP
Znak sprawy WA.ZZI.6.4100.1014.2019.BP
Znak pisma WA.ZZI.6.4100.1014.2019.BP
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Znak sprawy: Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
Znak sprawy Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
Znak pisma IDR.7011.5.2019.TM.225.429
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Opis Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno - zarządca dróg gminnych - na podstawie art. 39 ust .6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2018.2068) informuje, że Gmina planuje: "Wykonanie projektu budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Sienkiewicza na odcinku od ul. Kościuszki do ul. Pomorskiej w Piasecznie."
Znak sprawy: o wszczęciu postępowania administracyjnego
Znak sprawy o wszczęciu postępowania administracyjnego
Znak pisma WA.ZUZ.6.421.83.2019.AZ
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie o wszczęciu  postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie, przebudowę oraz likwidację urządzeń wodnych tj. wykonanie dwóch zbiorników wsiąkowo-odparowujących, wykonanie podziemnego  zbiornika rozsączającego, wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej do rz. Jeziorki, likwidację rowów wraz z przepustami w pasie...
Znak sprawy: wszczęcie postępowania administracyjnego
Znak sprawy wszczęcie postępowania administracyjnego
Znak pisma WA.ZUZ.6.421.237.2019.KAK
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Opis Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego w punkcie II i VI udzielonego Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno decyzją z dnia 15 stycznia 2019 r. o znaku WA.ZUZ.6.421.828.2018.KAK
Znak sprawy: WA.ZUZ.6.421.450.2019.AZ
Znak sprawy WA.ZUZ.6.421.450.2019.AZ
Znak pisma WA.ZUZ.6.421.450.2019.AZ
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie o możliwości skorzystania z uprawnienia strony dotyczącego czynnego udziału w każdym stadium postępowania i zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym, a także wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych w zakresie przejścia obiektami przez Kanał...
Znak sprawy: o wszczęciu postępowania administracyjnego
Znak sprawy o wszczęciu postępowania administracyjnego
Znak pisma WA.ZUZ.6.421.517.2019.ST
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Opis Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z terenu stacji paliw BP "Piaseczno"...
Znak sprawy: o wszczęciu postępowania administracyjnego
Znak sprawy o wszczęciu postępowania administracyjnego
Znak pisma WA.ZUZ.6.421.206.2019.AZ
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Opis Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. wylotu kanalizacji deszczowej do rzeki Jeziorki w km 8+920 jej biegu, na działce nr  ew. 124/1 obręb 0008 Chylice, gmina Piaseczno, pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie wód opadowych i roztopowych do rzeki Jeziorki...
Znak sprawy: o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy
Znak sprawy o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy
Znak pisma WA.ZUZ.6.421.83.2019.AZ
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Opis Przedłużenie terminu wydania pozwoleń wodnoprawnych na odprowadzenie wód deszczowych i roztopowych z odcinka drogi wojewódzkiej nr 721 od ul. Julianowskiej w Piasecznie do ul. Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziornie.
Znak sprawy: o wszczęciu postępowania administracyjnego
Znak sprawy o wszczęciu postępowania administracyjnego
Znak pisma WA.ZUZ.6.421.440.2019.MJW
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Opis Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie obiektu mostowego nad Kanałem Piaseczyńskim na przedłużeniu ul. Czajewicza.
Znak sprawy: GDOŚ-WDŚ/ZIL.420.94.2018.KCz.17
Znak sprawy GDOŚ-WDŚ/ZIL.420.94.2018.KCz.17
Znak pisma GDOŚ-WDŚ/ZIL.420.94.2018.KCz.17
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Opis Informacja o przedłużonym terminie rozpatrzenia ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla inwestycji pn. "Budowa drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od drogi krajowej nr 7 do skrzyżowania z ul. Mleczarską w Piasecznie według wariantu 1"
Znak sprawy: WA.ZUZ.6.421.444.2019.KAK
Znak sprawy WA.ZUZ.6.421.444.2019.KAK
Znak pisma WA..ZUZ.6.421.444.2019.KAK
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z terenu stacji BP...
Znak sprawy: Starosty Piaseczyńskiego
Znak sprawy Starosty Piaseczyńskiego
Znak pisma ARB.6740.1.5.2019.KS
Rodzaj dokumentu decyzja
Data ważności ogłoszenia
Opis Budowa ul. Prymulki (droga gminna) na odcinku od ul. Osiedlowej do ul. Ogrodowej wraz z przebudową i rozbudową niezbędnej infrastruktury technicznej w Józefosławiu, gm. Piaseczno.
Znak sprawy: Dyrektora Zarządu Zlewni WA.ZUZ.6.421.83.2019.AZ
Znak sprawy Dyrektora Zarządu Zlewni WA.ZUZ.6.421.83.2019.AZ
Znak pisma WA.ZUZ.^.421.83.2019.AZ
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na: - wykonanie, przebudowę oraz likwidację urządzeń wodnych tj. ; wykonanie dwóch zbiorników wsiąkowo-odparowujących wraz z wylotami kanalizacji deszczowej na działkach o nr ew. 57 obręb 01-21 i nr ew. 113 obręb 01-13 m. Konstancin-Jeziorna, - wykonanie podziemnego zbiornika...
Znak sprawy: o wszczęciu postępowania administracyjnego
Znak sprawy o wszczęciu postępowania administracyjnego
Znak pisma WA.ZUZ.6.421.157.2019.KAK
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Opis Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wykonanie urządzeń wodnych polegających na likwidacji istniejącej sieci drenażu rolnego w granicach działek o nr ew. 2, 4/2, 7/3 i 10 obręb Wólka Pracka PGR w gminie Piaseczno.
Znak sprawy: Starosty Piaseczyńskiego ARB.6740.1.18.2019.KS
Znak sprawy Starosty Piaseczyńskiego ARB.6740.1.18.2019.KS
Znak pisma ARB.6740.1.18.2019.KS
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Opis Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn. "rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2839W w Bąkówce"
Znak sprawy: UiA.ZP.6721.13.2019.WR ponowne wyłożenie proj. MPZP cz. wsi Henryków Urocze - etap II
Znak sprawy UiA.ZP.6721.13.2019.WR ponowne wyłożenie proj. MPZP cz. wsi Henryków Urocze - etap II
Znak pisma UiA.ZP.6721.13.2019.WR
Rodzaj dokumentu wyłożenie projektu do publicznego wglądu
Data ważności ogłoszenia
Opis     ...
Znak sprawy: UiA.G.6733.20.2019.AK budowa obiektów małej architektury dz. 124/2 Runów
Znak sprawy UiA.G.6733.20.2019.AK budowa obiektów małej architektury dz. 124/2 Runów
Znak pisma UiA.G.6733.20.2019.AK
Rodzaj dokumentu decyzja
Data ważności ogłoszenia
Opis                                                           &n...
Znak sprawy: UiA.ZP.6721.10.2019.AA wyłożenie MPZP obrębu Antoninów i cz.obr. Kuleszówka cz. II
Znak sprawy UiA.ZP.6721.10.2019.AA wyłożenie MPZP obrębu Antoninów i cz.obr. Kuleszówka cz. II
Znak pisma UiA.ZP.6721.10.2019.AA
Rodzaj dokumentu wyłożenie projektu do publicznego wglądu
Data ważności ogłoszenia
Opis Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno ...
Znak sprawy: UiA.G.6733.20.2019.AK mała architektura Runów dz. nr 124/2
Znak sprawy UiA.G.6733.20.2019.AK mała architektura Runów dz. nr 124/2
Rodzaj dokumentu wszczęcie
Data ważności ogłoszenia
Opis                                                           &n...
Znak sprawy: UiA.G.6733.19.2019.AZ sieć wodoc. i kanaliz. Bąkówka dz. nr 20/2, 20/3
Znak sprawy UiA.G.6733.19.2019.AZ sieć wodoc. i kanaliz. Bąkówka dz. nr 20/2, 20/3
Rodzaj dokumentu decyzja
Data ważności ogłoszenia
Opis                                                           &n...
Znak sprawy: UiA.G.6733.17.2019.AK sieć elektroenerg. ośw. drogowe Zalesie Górne , Droga Dzików
Znak sprawy UiA.G.6733.17.2019.AK sieć elektroenerg. ośw. drogowe Zalesie Górne , Droga Dzików
Rodzaj dokumentu decyzja
Data ważności ogłoszenia
Opis                                                           &n...
Znak sprawy: UiA.G.6733.18.2019.AK stacja transform. dz. nr 416/3 Zalesie Górne odmowa
Znak sprawy UiA.G.6733.18.2019.AK stacja transform. dz. nr 416/3 Zalesie Górne odmowa
Rodzaj dokumentu decyzja
Data ważności ogłoszenia
Opis                                                           &n...