W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Obwieszczenie UiA.6721.6.1.2021.PK - zmiana przystąpienia do sporz. proj. MPZP Piaseczno - Dworzec PKP

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Znak sprawy UiA.6721.6.1.2021.PK - zmiana przystąpienia do sporz. proj. MPZP Piaseczno - Dworzec PKP
Typ sprawy Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Znak pisma UiA.6721.6.1.2021.PK
Rodzaj dokumentu przystąpienie do sporządzenia projektu
Data ważności ogłoszenia

UiA.6721.6.1.2021.PK

KWEW.2004.2022

04 listopada 2022 roku

 

OBWIESZCZENIE

 

o przystąpieniu do zmiany uchwały nr 762/XXXVI/2021 r. z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczno dla terenu dworca PKP na podstawie uchwały nr 1158/LIX/2022 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 października 2022 r.

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.), zawiadamiam o podjęciu:

 

uchwały nr 1158/LIX/2022 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 października 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 762/XXXVI/2021 r. z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczno dla terenu dworca PKP.

 

Powierzchnia terenu objęta zmienioną uchwałą wynosi około 23,9583 ha. Teren w przeważającej części planowany jest pod usługi handlowe, zabudowy wielorodzinnej oraz komunikację kolejową przy terenie Dworca PKP Piaseczno zgodnie z ustaleniami obowiązującego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego (uchwała 1589/LII/2014 z dnia 29 października 2014 roku). Teren objęty przystąpieniem znajduje się m.in. w obszarze obowiązującego planu zatwierdzonego uchwałą nr 613/LI/98 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 29 kwietnia 1998 r. wraz z jej zmianami. Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. Rada Miejska w Piasecznie podjęto uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozpoczynając procedurę planistyczną zgodną z art. 17 ww. ustawy. Od momentu podjęcia wskazanej uchwały prowadzone są analizy terenu opracowania wraz z jego powiązaniami funkcjonalnymi oraz pozaustawowe konsultacje społeczne o charakterze partycypacyjnym. W wyniku podjętych działań okazało się, że by stworzyć spójną przestrzeń z prawidłowo ukształtowaną strukturą funkcjonalną i urbanistyczną konieczne jest włączenie w obszar opracowania dodatkowych terenów. Są to odpowiednio: od południowego - zachodu teren ograniczony ulicami Nikifora oraz Kasprowicza a od północnego - wschodu okolice ulicy Żytniej do rzeki Perełki.

Dokumentacja sprawy w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.piaseczno.eu („Obwieszczenia architektoniczne”) oraz link: https://bip.piaseczno.eu/artykul/481/9152/mpzp-piaseczno-14-37-nr-uchwaly-762-xxxvi-2021-uia-6721-6-1-2021-pk

Wnioski do planu należy składać w terminie do 28 listopada 2022 roku do Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno, który jest organem właściwym do ich rozpatrzenia, z podaniem, imienia, nazwiska lub nazwę jednostki organizacyjnej, adresu wnioskodawcy, przedmiotu wniosku oraz oznaczenia nieruchomości, której dotyczy:

1) na piśmie w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno;
2) na piśmie pocztą tradycyjną na adres Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5 w Piasecznie kod 05-500;
3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e – mail: urzad@piaseczno.eu oraz poprzez ePUAP: /umigpiaseczno/SkrytkaESP

Dane osobowe, które będą przetwarzane w trakcie prac projektowych podlegają ochronie zgodnie z RODO i informacją dostępną na stronie internetowej http://bip.piaseczno.eu/artykul/452/8152/klauzula-informacyjna-rodo

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
mgr inż. Robert Widz
II Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno

Załączniki

Powiadom znajomego