W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Obwieszczenie UiA.6721.13.1.2017.AA - wyłożenie ZMIANY MPZP - Lamina

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Znak sprawy UiA.6721.13.1.2017.AA - wyłożenie ZMIANY MPZP - Lamina
Typ sprawy Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Znak pisma UiA.6721.13.1.2017.AA
Rodzaj dokumentu wyłożenie projektu do publicznego wglądu
Data ważności ogłoszenia

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno

UiA.6721.13.1.2017.AA

28 kwietnia 2023 r.

OBWIESZCZENIE

w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1340/XLIV/2010 z dnia 24.02.2010 (Dz .Urz. Woj. Maz. Nr 96 poz. 1717 z dnia 13.05.2010 r.) w granicach terenów urbanistycznych oznaczonych w obowiązującym mpzp symbolami; 1 P-S, 2 P-S, 3P-S/U, 4P-S/U, 5 P-S/U, 1KD-TSsp, 1U/MW, 1I-T/I-E, 2I-W, 2I-E, 3KD-p – ETAP I

Stosownie do art. 17 pkt 9 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2022, poz. 503 ze zm.), art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1029 ze zm.) oraz Uchwały Nr r 928/XXXIII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19 kwietnia 2017r. zmienionej uchwałą nr 620/XXIX/2020 z dnia 16 września 2020r oraz uchwałą nr 643/XXX/2020 z dnia 14 października 2020r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1340/XLIV/2010 z dnia 24.02.2010 (Dz .Urz. Woj. Maz. Nr 96 poz. 1717 z dnia 13.05.2010 r.) w granicach terenów urbanistycznych oznaczonych w obowiązującym mpzp symbolami; 1 P-S, 2 P-S, 3P-S/U, 4P-S/U, 5 P-S/U, 1KD-TSsp, 1U/MW, 1I-T/I-E, 2I-W, 2I-E, 3KD-p – ETAP I zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1340/XLIV/2010 z dnia 24.02.2010 (Dz .Urz. Woj. Maz. Nr 96 poz. 1717 z dnia 13.05.2010r.) w granicach terenów urbanistycznych oznaczonych w obowiązującym mpzp symbolami; 1 P-S, 2 P-S, 3P-S/U, 4P-S/U, 5 P-S/U, 1KD-TSsp, 1U/MW, 1I-T/I-E, 2I-W, 2I-E, 3KD-p – ETAP I wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 17 maja 2023 r. do 7 czerwca 2023 r.

Z projektem zmiany planu można zapoznać się od 17 maja 2023 r. na stronie internetowej pod adresem: http://bip.piaseczno.eu/ w zakładce Planowanie przestrzenne > Projekty planów wyłożone do publicznego wglądu, a od 17 maja 2023 r także w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5 w Piasecznie w pokoju 32, I piętro.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5, pok. 38, I piętro w dniu 22 maja 2023 r. o godz. 13.00-14.00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może składać uwagi.

Uwagi do wyłożonego projektu planu należy składać:

1) w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno,
2) na adres Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno,
3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: urzad@piaseczno.eu oraz poprzez ePUAP: /umigpiaseczno/SkrytkaESP.

Uwagi należy składać do Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno, który jest właściwym organem do rozpatrzenia uwag z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której dotyczy,  w  nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 czerwca 2023. 

Jednocześnie informuję, że dane osobowe, które będą przetwarzane w trakcie prac projektowych podlegają ochronie zgodnie z informacją dostępną na stronie internetowej http://bip.piaseczno.eu/, w przewodniku interesanta, w którym znajduje się treść „klauzuli informacyjnej”.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
mgr inż. arch. Anna Pakulińska-Attia
Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury

Załączniki

Powiadom znajomego