W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

UiA.6721.1.1.2023.DK_Obwieszczenie o wyłożeniu projektu mpzp Stadion Miejski w Piasecznie

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Znak sprawy UiA.6721.1.1.2023.DK_Obwieszczenie o wyłożeniu projektu mpzp Stadion Miejski w Piasecznie
Typ sprawy Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Znak pisma UiA.6721.1.1.2023.DK
Rodzaj dokumentu wyłożenie projektu do publicznego wglądu
Data ważności ogłoszenia

UiA.6721.1.1.2023.DK                                                                         Piaseczno 26 kwietnia 2023 r.                                                                                    

 

 

O B W I E  S Z C Z E N I E

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

części miasta Piaseczna i części wsi Żabieniec zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1120/XXXVIII/2013 z dnia 25 września 2013r. dla obszaru ograniczonego ulicami: ul. Sportową, Asfaltową, rzeką Jeziorką, granicą administracyjną wsi Siedliska, granicą wyznaczoną w odległości ok. 100 m. od ul. Łąkowej oraz ul. Rybacką i Świętojańską w zakresie przebiegu nieprzekraczalnej linii zabudowy dla terenu 1 UST

 

Stosownie do art. 17  pkt. 9 i pkt. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.),  art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.)  oraz Uchwały 1276/LXVII/2023 z dnia 08 lutego 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna i części wsi Żabieniec zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1120/XXXVIII/2013 z dnia 25 września 2013r., zmienionej Uchwałą Nr 1207/XL/2017 z dnia 22 listopada 2017 r.

 

 

 w dniach  od 08 maja 2023 r.  do 29 maja 2023 r.  

w pokoju  Nr 31  Wydziału Urbanistyki i Architektury  na  I piętrze, Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki  5  w  Piasecznie, w godz. od 10:00 do 15:00.

 

Dyskusja   publiczna   nad   przyjętymi  w projektach  planów rozwiązaniami  odbędzie   się

 

w dniu 16 maja 2023 r.  w Urzędzie  Miasta  i  Gminy  Piaseczno, w sali nr 38 w godz. 14:00 – 16:00 

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego,  może składać  uwagi.

 

Uwagi do wyłożonego projektu planu należy składać: 

 

1)         na piśmie w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno,

2)         ustnie do protokołu w Wydziale Urbanistyki i Architektury. Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5,

3)         za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP: /umigpiaseczno/SkrytkaESP lub na adres e – mail: urzad@piaseczno.eu

 

Uwagi   należy   składać   do  Burmistrza   Miasta i Gminy Piaseczno, który jest organem właściwym do ich rozpatrzenia,  z podaniem  imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej  i adresu,  oznaczenia  nieruchomości,  której  dotyczy,  w   nieprzekraczalnym  terminie  do dnia 12 czerwca 2023 r.

 

 

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno

     mgr inż. arch. Anna Pakulińska-Attia

    Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury

Załączniki

Powiadom znajomego