W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporz. zmiany MPZP Nr 180/VIII/2019 częsi obrębu Mieszkowo

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Znak sprawy OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporz. zmiany MPZP Nr 180/VIII/2019 częsi obrębu Mieszkowo
Typ sprawy Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Znak pisma UiA.6721.1.1.2022.AA
Rodzaj dokumentu przystąpienie do sporządzenia projektu
Data ważności ogłoszenia

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno

29 listopada 2023 r.

UiA.6721.1.1.2022.AA

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwałą Nr 180/VIII/2019 z dnia 10 kwietnia 2019 r. części obrębu Mieszkowo

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 977 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1049 ze zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Piasecznie uchwały Nr 1451/LXXVII/2023 z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr 993/XLIX/2022 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwałą Nr 180/VIII/2019 z dnia 10 kwietnia 2019 r. części obrębu Mieszkowo.Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy – w tym z granicą obszaru objętego planem – zamieszczoną na stronie internetowej pod adresem https://bip.piaseczno.eu w zakładce Planowanie przestrzenne, a następnie Procedura planistyczna MPZP jako załączniki do artykułu dotyczącego podjętej uchwały.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego na piśmie:

· w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno;
· na adres Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno;
· za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP: /umigpiaseczno/SkrytkaESP lub na adres email: urzad@piaseczno.eu

Wnioski należy składać w terminie do 3 stycznia 2024 r. do Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno, który jest organem właściwym do ich rozpatrzenia, z podaniem imienia, nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu wnioskodawcy, przedmiotu wniosku oraz oznaczenia nieruchomości, której dotyczy.

Powtórne zbieranie wniosków związane jest z rozszerzeniem zakresu zmiany minimalnej powierzchni nowo wydzielonych działek budowlanych dla terenu oznaczonego w obowiązującym planie symbolem 4MNE

Jednocześnie informuję, że dane osobowe, które będą przetwarzane w trakcie prac projektowych podlegają ochronie zgodnie z informacją dostępną na stronie internetowej https://bip.piaseczno.eu/, w przewodniku interesanta, w którym znajduje się treść „klauzuli informacyjnej”.

z up. Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
mgr inż. arch. Anna Pakulińska-Attia
Naczelnik
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Załączniki

Powiadom znajomego