W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Obwieszczenie UiA.ZP.6721.40.2016.APA MPZP Józefosław oraz MPZP Józefosław III wraz z rozpatrzeniem uwag

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Znak sprawy UiA.ZP.6721.40.2016.APA MPZP Józefosław oraz MPZP Józefosław III wraz z rozpatrzeniem uwag
Typ sprawy Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Rodzaj dokumentu wyłożenie projektu do publicznego wglądu
Data ważności ogłoszenia

UiA.ZP.6721.40.2016.APA

 OBWIESZCZENIE

 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części wsi  Józefosław i Józefosław III.

        Stosownie do art. 17  pkt. 9 i pkt. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jednolity  Dz. U. z 2016 r. poz. 778), art. 39 ust. 1 i w związku z art. 46 pkt.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( tekst jednolity Dz. U. z  2016 r. poz. 446).) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części wsi :

  • Józefosław podjętego Uchwałą Rady Miejskiej  w Piasecznie Nr 928/XXXIII/2013 z dnia 17.04.2013 r.
  • Józefosław III podjętego Uchwałą Rady Miejskiej  w Piasecznie Nr 63/V/2011 z dnia 24.02.2011 r.

wraz z prognozami oddziaływania na  środowisko  w dniach:

od 21 listopada  2016 r. do 23 stycznia 2017 r.

w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki  5 w Piasecznie w sali konferencyjnej w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godz. od 9 00 do 15 00   oraz w środy w godz. od 14 00 do 18 00   , informacje w godz. od 9 00 do 15 00 w pokoju  Nr 5  na półpiętrze , przy sali konferencyjnej.

Projekty planów, składające się z tekstów i rysunków planów oraz prognoz oddziaływania na środowisko będą dodatkowo dostępne do wglądu  w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5 w Piasecznie oraz opublikowane na stronie internetowej gminy Piaseczno www.piaseczno.eu oraz w systemie Informacji Przestrzennej Gminy Piaseczno www.piaseczno.e-mapa.net w grupie „Zagospodarowanie Przestrzenne” do dnia 13 lutego 2017 r.

Dyżury Projektantów w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5 w Sali Konferencyjnej odbędą się w środy w godz. od 14 00 do 18 00  w terminie wyłożenia projektów planów do publicznego wglądu .

Dyskusja   publiczna   nad   przyjętymi  w projekcie  planów rozwiązaniami  odbędzie   się w  sali stołówki Zespołu Szkół Publicznych Józefosław przy ul. Kameralnej 11 w Józefosławiu w  dniu   23 listopad 2016 r. (środa) w godzinach : od 19 00 do 22 00 .

Dodatkowe cztery spotkania tematyczne z mieszkańcami w ramach konsultacji społecznych odbędą się w sali stołówki Zespołu Szkół Publicznych Józefosław przy ul. Kameralnej 11 w Józefosławiu w dniach :

  • 30 listopada 2016 r. (środa) w godzinach : od 19 00 do 2100 - temat spotkania komunikacja – drogi publiczne, charakterystyka układu komunikacyjnego, propozycje zmian;
  • 07 grudnia 2016 r. (środa) w godzinach : od 19 00 do 2100- temat spotkania przestrzeń publicznastan obecny, koncepcja zmian;
  • 14 grudnia 2016 r. (środa) w godzinach : od 19 00 do 2100- temat spotkania tereny zabudowy mieszkaniowej i usług stan obecny, koncepcja zmian;
  • 11 stycznia 2017 r. (środa) w godzinach : od 19 00 do 2100- temat spotkania ochrona środowiska – powiązania z Lasem Kabackim , tereny zieleni.

Spotkanie podsumowujące konsultacje społeczne odbędzie   się w  sali stołówki Zespołu Szkół Publicznych Józefosław przy ul. Kameralnej 11 w Józefosławiu w  dniu  8  lutego  2017 r. (środa) w godzinach : od 19 00 do 2100 .

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym , każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego,  może składać  uwagi.
Uwagi do wyłożonego projektu planu należy składać :
1)      na piśmie w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno;
2)      ustnie do protokołu w Wydziale Urbanistyki i Architektury. Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5,
3)      za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e – mail:  urzad@piaseczno.eu

Uwagi  należy  składać  do  Burmistrza   Miasta i Gminy Piaseczno, który jest organem właściwym do ich rozpatrzenia,  z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej  i adresu, oznaczenia  nieruchomości,  której  dotyczy,   w   nieprzekraczalnym  terminie do dnia

13 lutego 2017 r.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
mgr inż. arch. Jacek Ryszkowski
Naczelnik Urbanistyki i Architektury
Główny Architekt Miasta i Gminy Piaseczno

Załączniki

Powiadom znajomego