W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Obwieszczenie UiA.ZP.6721.43.2016.WR zmiana MPZP wsi Jastrzębie

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Znak sprawy UiA.ZP.6721.43.2016.WR zmiana MPZP wsi Jastrzębie
Typ sprawy Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Rodzaj dokumentu przystąpienie do sporządzenia projektu
Data ważności ogłoszenia

UiA.ZP.6721.43.2016.WR

Piaseczno 2016-12-08

O B W I E S Z C Z E N I E

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jastrzębie zatwierdzonego uchwałą Nr 369/XV/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie  z dnia 14.12.2011r.  (Dz. Urz. Woj. Maz.  Z 2012 r. poz. 2039) dla terenu części działki  o nr ew. 109 zlokalizowanej w płn-zach. narożniku ulic: Ptaków Leśnych i Złotej Wilgi.

            Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jednolity Dz. U. z 2016   poz. 778 ze zm.  ) oraz  art. 39 ust. 1 pkt. 1 i art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Piasecznie Uchwały nr 782/XXVII/2016 z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  wsi Jastrzębie zatwierdzonego uchwałą Nr 369/XV/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14.12.2011  r. (Dz. Urz. Woj. Maz.  Z 2012 r. poz. 2039) dla terenu części działki o nr ew. 109 zlokalizowanej w płn-zach. narożniku ulic: Ptaków Leśnych i Złotej Wilgi.

            Przedmiotem zmiany miejscowego planu zagospodarowania jest zmiana funkcji terenu przeznaczonego pod zabudowę  mieszkaniową  jednorodzinną  ekstensywną na teren pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami.

            Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5, pokój 31.

Wnioski do  projektu planu należy składać w terminie 21 dni od daty opublikowania niniejszego ogłoszenia.

Zainteresowani mogą składać wnioski do projektu  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

  • w formie pisemnej w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5;
  • pocztą na adres Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno;
  • ustnie do protokołu w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5;
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: rosochacki@piaseczno.eu

Wnioski należy składać do Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno, który jest organem właściwym do ich rozpatrzenia, z podaniem imienia, nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu wnioskodawcy, przedmiotu wniosku oraz oznaczenia nieruchomości, której dotyczy.

Załączniki

Powiadom znajomego