W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

ul. Kościuszki 5,
05-500 Piaseczno

tel.: (+48) 22 70 17 500
fax: (+48) 22 756 70 49
email: urzad@piaseczno.eu, www.piaseczno.eu

NIP Urzędu: 123 003 11 05
NIP Gminy:  123 12 10 962
REGON: 015 891 289

RACHUNEK BANKOWY GMINY:
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
Powyższy numer dotyczy wpłat opłaty skarbowej.

Obwieszczenie UiA.ZP.6721.8.2018.WR wyłożenie MPZP cz.wsi Kamionka -

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Znak sprawy UiA.ZP.6721.8.2018.WR wyłożenie MPZP cz.wsi Kamionka - etap I
Typ sprawy Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Znak pisma UiA.ZP.6721.8.2018.WR
Rodzaj dokumentu wyłożenie projektu do publicznego wglądu
Data ważności ogłoszenia

Treść

UiA.ZP.6721.8.2018.WR

2018-04-24

 O G Ł O S Z E N I E

o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla terenu części wsi Kamionka - etap I

 Stosownie do art. 17  pkt. 9 i pkt. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj.  Dz. U. z 2017 r.  poz.1073 ze zm.),  art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2017 poz. 1405 ze zm.) , Uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 653/XXIV/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kamionka - etap I uchwalonego Uchwałą  Nr 210/XII/2003  Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz. Urz. z 2003 r. poz. 5550)  dla terenu oznaczonego symbolem 20MN zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany planu

 w dniach od 14 maja 2018 r. do 15 czerwca 2018 r.

 w pokoju  Nr 31  Wydziału Urbanistyki i Architektury  na  I piętrze, Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki  5 w Piasecznie , w godz. od 9 00 do 15 00 .

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się

w dniu 24 maja 2018 r. od godz. 10.00 do 11.30 - w Urzędzie  Miasta i Gminy Piaseczno, w sali konferencyjnej.

 Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego,  może składać  uwagi.

Uwagi do wyłożonego projektu planu należy składać :

1)      na piśmie w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno

2)      ustnie do protokołu w Wydziale Urbanistyki i Architektury. Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ul. Kościuszki 5,

3)      za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e – maill: urzad@piaseczno.eu

Uwagi należy składać do Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno, który jest organem właściwym do ich rozpatrzenia,  z podaniem  imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06 lipca 2018 r.  


z up. Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
mgr inż. arch. Anna Pakulińska-Attia
Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury


Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane